Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Економска геологија - основне академске студије

На усмерењу за економску геологију образују се геолошки стручњаци за истраживање, прорачун резерви и оцену лежишта металичних, неметаличних и енергетских минералних ресурса. Изучава се проблематика генезе минералних ресурса, као основа за истраживање, затим металогенетске анализе и израда прогнозно-металогенетских карата. Едукација обухвата и проспекцију минералних ресурса, са планирањем, програмирањем и пројектовањем различитих геолошких истраживања минералних ресурса. На усмерењу се стичу и практична знања прорачуна резерви значајна за успешан геолошки рад на руднику кроз рудничку геологију као посебну дисциплину. Значајно и атрактивно место заузима геолошко-економска оцена и менаџмент минералних ресурса, као и економика, менаџмент и маркетинг геолошких истраживања, који, у складу са концептом одрживог развоја и захтевима геоекологије, омогућују активну улогу истражених минералних ресурса у подмирењу потреба различитих привредних грана.


Наставни план и програм
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Oбавезан
Геологија фосилних горива 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока44 2 +2
Предмет изборног блока45 2 +2
Предмет изборног блока46 2 +2
Геолошко картирање 1 3 +3 7 Oбавезан
Предмет изборног блока47 2 +2
Предмет изборног блока48 2 +2
Теренска настава из геолошког картирања 2 +3 7 Oбавезан
Завршни рад 0 +0 6 Oбавезан
Изборни блок44 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија лежишта нафте и гаса 2 +2 5 Изборни
Рударски истражни радови 2 +2 5 Изборни
Изборни блок45 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи експлоатације лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни
Истражно бушење Б 2 +2 5 Изборни
Изборни блок46 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни
Основи рудне микроскопије 2 +2 5 Изборни
Изборни блок47 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи економске геологије 2 +2 5 Изборни
Методе истраживања лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни
Изборни блок48 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни
Примењена геохемија 2 +2 5 Изборни
           

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти