Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Минералогија и кристалографија - основне академске студије

На усмерењу за минералогију и кристалографију образују се стручњаци за практичан и научно-истраживачки рад кроз изучавање минерала и савремених неорганских материјала, њихових структурних карактеристика (монокристала и поликристалних материјала), квалитета и прераде металичних и неметаличних минералних сировина, контроле производа њихове трансформације у току технолошког процеса у производњи различитих врста керамике, глазура, опека, стакла, цемента итд., начина процене и обраде драгог и украсног камења, као и заштите од загађења човекове средине различитим минералним загађивачима. Минералози и кристалографи су неопходни у разним индустријским гранама, које се баве експлоатацијом минералних сировина, њиховом контролом, прерадом, испитивањем особина финалног производа и заштитом животне средине. Обавезни су чланови научних тимова у проучавању савремених природних и вештачких материјала.


Наставни план и програм
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Oбавезан
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан
Геологија фосилних горива 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока24 2 +2
Предмет изборног блока25 2 +2
Предмет изборног блока26 2 +2
Геолошко картирање 1 3 +3 7 Oбавезан
Предмет изборног блока27 2 +2
Предмет изборног блока28 2 +2
Теренска настава из геолошког картирања 2 +3 7 Oбавезан
Завршни рад 0 +0 6 Oбавезан
Изборни блок24 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе испитивања минерала 2 +2 5 Изборни
Стратиграфија Србије 2 +2 5 Изборни
Изборни блок25 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Квантитативна хемијска анализа 2 +2 5 Изборни  
Основи рудне микроскопије 2 +2 5 Изборни
Геологија лежишта нафте и гаса 2 +2 5 Изборни
Основи експлоатације лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни
Изборни блок26 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа кристалографија 2 +2 5 Изборни
Примењена петрографија А 2 +2 5 Изборни
Изборни блок27 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи гемологије 2 +2 5 Изборни  
Минералогија животне средине 2 +2 5 Изборни
Геонаслеђе и геотуризам 2 +2 5 Изборни
Изборни блок28 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Примењена минералогија 2 +2 5 Изборни
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни
Основи теоријске петрологије 2 +2 5 Изборни
           

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти