cover-img

Сарадња


Сарадња

Kорисници наше лабораторије долазе из домаћих и иностраних научноистраживачких институција и привреде.

Институције из Србије


Универзитет у Београду – Биолошки факултет

Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет

Универзитет у Београду – Хемијски факултет

Универзитет у Београду – Физички факултет

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију

Универзитет у Београду – Машински факултет

Универзитет у Београду – Грађевински факултет

Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет

Универзитет у Београду – Стоматолошки факултет

Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет

Универзитет у Београду – Шумарски факултет

Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет

Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору

Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Одељење за археологију

Универзитет у Крагујевцу - Машински факултет

Универзитет у Крагујевцу - Факултет инжењерских наука

Универзитет у Крагујевцу - Факултет медицинских наука

Универзитет у Нишу - Грађевинско-архитектонски факултет

Универзитет у Нишу - Природно-математички факултет 

Универзитет у Приштини - Факултет техничких наука

Иновациони центар Машинског факултета у Београду

Иновациони центар Хемијског факултета

Институт за хемију, технологију и металургију

Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина

Институт за испитивање материјала

Институт за мултидисциплинарна истраживања

Институт за путеве ад Београд

Археолошки институт у Београду

Институт за рударство и металургију Бор 

Институт за бакар Бор, Бор 

Институт за нуклеарне науке „Винча“

Централни институт за конзервацију у Београду

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д.

Институт за општу и физичку хемију а.д.

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду 

Геолошки институт Србије „ГИС“ д.о.о. 

Војно-географски институт

Научни институт за ветеринарство Србије

Институт Гоша д.о.о. за обављање научноистраживачких и развојних послова

Истраживачка станица Петница

Висока грађевинско-геодетска школа

Народни музеј Београд

Природњачки музеј, Београд

Народни музеј Чачак

Геолошки завод Србије

Републички завод за заштиту споменика културе Београд

Покрајински завод за заштиту споменика културе

Rakita, Bor

Balkan Exploration and Mining (BEM), Belgrade 

Tilva, Belgrade 

RTB Bor

ALBON Engineering and Manufacturing d.o.o. Anahem laboratorija

BeoGeo Agua 

Црквена општина Костолачка 

ELEX Commerce d.o.o . 

Hemofarm AD

Holding „Kablovi“ a.d. Jagodina

KOTO d.o.o. 

Mineral Life doo Beograd 

MOL d.o.o. 

МУП Републике Србије

Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер

Perić & Perić

Privredno društvo za vađenje rude i ostalih obojenih metala "Bosil-metal" doo Bosilegrad

Robert Bosch d.o.o.

Srpska fabrika stakla AD, Paraćin 

Transkop 

Vemid d.o.o

VK MINERAL 

VTM Solutions, Jagodina

Институције из иностранства


Универзитет у Бањој Луци - Рударски факултет 

Универзитет у Источном Сарајеву - Технолошки факултет у Зворнику 

Универзитет у Сарајеву - Природно-математички факултет

Универзитет „Гоце Делчев“, Штип (Македонија)

Свеучилиште у Сплиту, Кемијско-технолошки факултет, Сплит (Хрватска)

Свеучилиште у Загребу, Рударско-геолошко-нафтни факултет, Загреб (Хрватска)

Johannes Gutenberg University, Mainz (Germany)

Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca (Romania)

Leibniz Universität Hannover (Germany)

Geologisch-Palaontologisches Institut Basel (Swiss)

Uniwersytet Jagiellonski, Krakow (Poland)

Babes-Bolyai University Cluj-Napoca (Romania)

University „St. Kliment Ohridski“ Sofia (Bulgaria)

University College London (United Kingdom)

Open University (United Kingdom)

University of Pennsylvania, Philadelphia (USA)

Geological institute of Bulgarian Academy of Science, Sofia (Bulgaria)

Завод за геолошка истраживања, Подгорица (Црна Гора)

Геолошки завод Словеније, Љубљана (Словенија)

Комисија за очување националних споменика Босне и Херцеговине 

First Quantum Minerals Ltd