О нама


about

Лабораторија за скенирајућу електронску микроскопију (SEM Lab) припада Универзитету у Београду - Рударско-геолошки факултет. Налази се у просторијама Департмана за минералогију, кристалографију, петрологију и геохемију, у згради Хемијског факултета. Формирана је средствима EU FP7 пројекта, из програма REGPOT-2007-3, (2008-2011), под насловом "Reinforcing S&T capacities of two emerging research centers for natural and industrial pollutant materials in Serbia and Slovenia" (RESTCA-TERCE-NIPMSS). WDS детектор је прибављен накнадно, из средстава ЈУП-а.

Чланови лабораторије оспособљени су за рад на инструменту и анализирање најразличитијих природних и синтетичких материјала захваљујући курсевима које су похађали и обукама које су имали у сличним лабораторијама у Немачкој, Аустрији, Швајцарској, Мађарској и Великој Британији. SEM лабораторија гарантује квалитет интерпретације добијених података, пре свега, хемијских анализа, као и поуздано препознавање и дефинисање фаза које се анализирају.

Наш тим

За рад у лабораторији задужен је истраживачки тим од седам чланова, који чине:
проф. др Владица Цветковић, руководилац лабораторије
геолог Јована Малбашић, лаборант
проф. др Сузана Ерић
проф. др Кристина Шарић
проф. др Александар Пачевски
проф. др Дејан Прелевић
мастер геолог Бојан Костић.