Вести и објаве


Јубилеј

Лабораторија зa SEM је 12. септембра 2019. године обележила 10 година рада. 
 


 17-09-2019 09:00

Наставак...


Претходне објаве

Лабораторија


Лабораторија за скенирајућу електронску микроскопију (СЕМ) припада Универзитету у Београду - Рударско-геолошки факултет. Налази се у просторијама Департмана за минералогију, кристалографију, петрологију и геохемију, у згради Хемијског факултета.

post-img

Овде можете преузети брошуру Лабораторије за SEM у PDF формату