Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Рударско инжењерство - основне академске студије

[прошири све]

Услови за упис  

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма  

Даљи приступ  

Професионални статус  

Модули  


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска графика 2 +3 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
Техничка физика 3 +2 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Јовковић Драгутин
Информатика 1 2 +3 7 Oбавезан   Станковић Ранка
  Манић Милош
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан   Стојадиновић Урош
  Милошевић Маја
Енглески језик 1 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
Математика 1 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Механика 1 3 +3 8 Oбавезан   Гроздановић Инес
Основи рударства 2 +1 4 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 6 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Шарић Кристина
Предмет изборног блока1 2 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Минералне сировине, друштво и одрживи развој 2 +0 4 Изборни   Бељић Чедомир
Заштита животне средине 2 +0 4 Изборни   Цвјетић Александар
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 2 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Механика 2 3 +2 6 Oбавезан   Васовић Небојша
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
  Црногорац Лука
Електротехника у рударству 2 +2 5 Oбавезан   Александровић Снежана
Предмет изборног блока2 2 +2
Машински елементи 3 +2 7 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Милетић Филип
Хемија 3 +2 7 Oбавезан   Илић Марија
Термодинамика 3 +2 6 Oбавезан   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Вероватноћа и статистика 2 +2 5 Oбавезан   Станковић Ранка
  Ћебић Дејан
  Ристић Маја
  Манић Милош
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Отпорност материјала 2 +2 5 Изборни   Гроздановић Инес
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Енглески језик 2 2 +2 5 Изборни   Беко Лидија
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика флуида 2 +2 5 Изборни   Васовић Небојша
Информатика 2 2 +2 5 Изборни   Станковић Ранка
  Манић Милош
  Ристић Маја
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика стена и тла 2 +2 5 Oбавезан   Гојковић Небојша
  Рупар Вељко
Инжењерска економика 2 +2 5 Oбавезан   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Рударске машине 2 +2 5 Oбавезан   Игњатовић Драган
  Милисављевић Владимир
  Ђенадић Стеван
Геодезија са рударским мерењима 2 +2 5 Oбавезан   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Истражни радови 2 +2 5 Oбавезан   Глушчевић Бранко
  Лапчевић Вељко
Предмет изборног блока4 2 +2
Технологија површинске експлоатације 2 +2 5 Oбавезан   Димитријевић Бојан
Основе метода подземног откопавања 2 +2 5 Oбавезан   Торбица Славко
  Лапчевић Вељко
Припрема минералних сировина 2 +2 5 Oбавезан   Костовић Милена
  Никшић Ђурица
Техничка заштита и безбедност на раду 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Стручна пракса (РУД) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Милисављевић Владимир
  Танасијевић Милош
  Димитријевић Бојан
  Лапчевић Вељко
  Гојковић Зоран
  Рупар Вељко
Предмет изборног блока5 2 +2
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Законска регулатива у рударству 2 +2 5 Изборни   Бељић Чедомир
  Глигорић Зоран
Основе енергетике 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
  Ивезић Дејан
Нумеричка анализа 2 +2 5 Изборни   Ћебић Дејан
Аналитичка хемија 2 +2 5 Изборни  
Истражно и експлоатационо бушење 2 +2 5 Изборни   Глушчевић Бранко
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геомеханика 2 +2 5 Изборни   Чебашек Владимир
Електричне машине и уређаји у рударству 2 +2 5 Изборни   Александровић Снежана
Пумпе, компресори и вентилатори 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Геодетски инструменти и методе мерења 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
           

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти