Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Површинска експлоатација лежишта минералних сировина - основне академске студије


Наставни план и програм
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Одводњавање површинских копова 2 +2 5 Oбавезан   Шубарановић Томислав
Минирање на површинским коповима 2 +2 5 Oбавезан   Кричак Лазар
  Неговановић Миланка
Транспорт на површинским коповима 2 +2 5 Oбавезан   Стевановић Дејан
  Банковић Мирјана
Машине за површинску експлоатацију 2 +2 5 Oбавезан   Игњатовић Драган
  Ђенадић Стеван
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
Пројектовање површинских копова 2 +2 5 Oбавезан   Стевановић Дејан
Технологија површинске експлоатације 2 2 +2 5 Oбавезан   Илић Саша
Завршни рад (ПОВ) 0 +0 5 Oбавезан
Стручна пракса (ПОВ) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Кричак Лазар
  Шубарановић Томислав
  Димитријевић Бојан
  Илић Саша
  Неговановић Миланка
Предмет изборног блока8 2 +2
Предмет изборног блока9 2 +2
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Стабилност и санација косина 2 +2 5 Изборни   Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Законска регулатива у рударству 2 +2 5 Изборни   Бељић Чедомир
  Глигорић Зоран
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Пројекат 2 +2 5 Изборни   Стевановић Дејан
Процена утицаја објеката и технолошких процеса на животну средину 2 +2 5 Изборни   Лилић Никола
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Одржавање рударских машина 2 +2 5 Изборни   Јованчић Предраг
  Ђенадић Стеван
Рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +2 5 Изборни   Димитријевић Бојан
  Шубарановић Томислав
  Илић Саша
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе операционих истраживања у рударском инжењерству 2 +2 5 Изборни   Миљановић Игор
Машине и помоћни радови на површинским коповима 2 +2 5 Изборни   Игњатовић Драган
  Ђенадић Стеван
           

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти