Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Рударска мерења - основне академске студије


Наставни план и програм
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геодетска рачунања 2 +2 5 Oбавезан   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Графичка документација рудника 1 2 +2 5 Oбавезан   Милутиновић Александар
Рачун изравнања 2 +2 5 Oбавезан   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Методе израде подземних просторија 2 +2 5 Oбавезан   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Предмет изборног блока18 2 +2
Предмет изборног блока19 2 +2
Рударска мерења 1 2 +2 5 Oбавезан   Ганић Александар
Инжењерска геодезија 2 +2 5 Oбавезан   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
Завршни рад (РМР) 0 +0 5 Oбавезан
Стручна пракса (РМР) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Предмет изборног блока20 2 +2
Предмет изборног блока21 2 +2
Изборни блок18 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе подземног откопавања 2 +2 5 Изборни   Торбица Славко
  Лапчевић Вељко
Систем управљања животном средином 2 +2 5 Изборни   Ристовић Ивица
Стабилност и санација косина 2 +2 5 Изборни   Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Изборни блок19 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Вентилација рудника 2 +2 5 Изборни   Лилић Никола
Машине за површинску експлоатацију 2 +2 5 Изборни   Игњатовић Драган
  Ђенадић Стеван
Методе подземног откопавања лежишта угља 2 +2 5 Изборни   Глушчевић Бранко
  Глигорић Зоран
  Лапчевић Вељко
Изборни блок20 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом 1 2 +2 5 Изборни   Глигорић Зоран
  Лапчевић Вељко
Транспорт и извоз у рудницима 2 +2 5 Изборни   Ристовић Ивица
Рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +2 5 Изборни   Димитријевић Бојан
  Шубарановић Томислав
  Илић Саша
Изборни блок21 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда тунела и комора 2 +2 5 Изборни   Лутовац Сузана
  Токалић Раде
  Црногорац Лука
  Глигорић Милош
Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији 2 +2 5 Изборни   Милисављевић Владимир
Затварање рудника 2 +2 5 Изборни   Глигорић Зоран
           

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти