Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Геологија - основне академске студије

[скупи све]

Услови за упис  

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма  

» добијање основног општег знања и оспособљености из фундаменталних геолошких дисциплина;
» обезбеђивање фундаменталних знања неопходних за праћење наставе на вишим степенима студија (дипломске и докторске студије), као и праћење развоја и напретка у области геологије;
» обезбеђивање знања неопходних за разумевање основних карактеристика система наше планете и процеса њеног преображаја у времену и простору;
» оспособљавање за планирање и организовање;
» оспособљавање за добијање и анализирање информација, као и способност решавања проблема и одлучивања;
» оспособљеност за употребу метода добијања и анализе података неопходних за интерпретацију и генерисање нових информација;
» оспособљавање за рад у интердисциплинарним тимовима и презентовање резултата.

Даљи приступ  

Ималац дипломе се може уписати на мастер академске студије.

Професионални статус  

Геолог Студенти који су успешно завршили овај студијски програм су у стању да у области геологије:
» разумеју и примене неопходна знања и вештине из области геологије;
» планирају и изводе различита истраживања у основним геолошким дисциплинама;
» обављају задатке који се тичу геолошког картирања, испитивања старости, структуре и састава различитих стенских материјала, проучавања и истраживања фосилног материјала, проучавања и истраживања минералних ресурса, процене и заштите гео-наслеђа, решавања проблема заштите животне средине и унапређења друштва у целини;
» изврше агрегације, интерпретације и самосталне презентације података, водећи рачуна о моралним и етичким принципа проучавања природе;
» користе технике, вештине и савремене програмске алате у геолошкој и инжењерској пракси;
» раде самостално или у тиму састављеном од стручњака различитих профила;
» унапређују своја знања и практичну оспособљеност у складу са развојем науке током целог живота.

Модули  


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 1 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Мијатовић Александар
Општа геологија 2 +2 6 Oбавезан   Крстеканић Немања
  Ранђеловић Никола
  Малеш Маја
Општа минералогија 2 +3 7 Oбавезан   Пачевски Александар
Основи палеонтологије 2 +0 2 Oбавезан   Лазаревић Зорица
Теренска настава из Опште геологије 1 +0 +2 2 Oбавезан   Крстеканић Немања
  Ранђеловић Никола
  Малеш Маја
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Јовковић Драгутин
Систематика минерала 2 +3 7 Oбавезан   Милошевић Маја
Систематска палеонтологија 2 +2 5 Oбавезан   Ђерић Невенка
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
  Ранђеловић Никола
  Малеш Маја
Теренска настава из Минералогије 1 +0 +2 2 Oбавезан   Пачевски Александар
Предмет изборног блока1 2 +1
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 2 2 +1 4 Изборни   Станков Драган
Нацртна геометрија 2 +1 4 Изборни   Чучаковић Александар
Енглески језик 2 2 +1 4 Изборни   Беко Лидија
  Ђорђевић Марија
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа стратиграфија 2 +1 3 Oбавезан   Рундић Љупко
  Стефановић Јелена
Петрологија магматских и метаморфних стена 3 +3 7 Oбавезан   Костић Бојан
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Ранђеловић Никола
  Малеш Маја
Петрологија седиментних стена 2 +3 6 Oбавезан   Гајић Виолета
Основи геофизике А 2 +1 3 Oбавезан   Ђурић Драгана
Предмет изборног блока2 2 +2
Лежишта минералних сировина 2 +2 5 Oбавезан   Миладиновић Зоран
Историјска геологија А 3 +2 6 Oбавезан   Радивојевић Дејан
  Брадић Милиновић Катарина
  Стефановић Јелена
Геохемија 3 +0 6 Oбавезан   Прелевић Дејан
Теренска настава из Петрологије 1 +2 4 Oбавезан   Костић Бојан
Теренска настава из Структурне геологије 1 +0 +2 4 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Ранђеловић Никола
  Малеш Маја
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар
Истражно и експлоатационо бушење 2 +2 5 Изборни   Глушчевић Бранко
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Изборни   Илић Марија
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Настанак и развој живог света 2 +2 5 Изборни   Миливојевић Јелена
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни   Аболмасов Биљана
  Крушић Јелка
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар