ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Истраживање лежишта минералних сировина
Регионална геологија
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Површинска експлоатација лежишта минералних сировина - основне академске студије


Наставни план и програм
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Минирање на површинским коповима 2 +2 5 Oбавезан   Кричак Лазар
  Неговановић Миланка
Одводњавање површинских копова 2 +2 5 Oбавезан   Шубарановић Томислав
Транспорт на површинским коповима 2 +2 5 Oбавезан   Стевановић Дејан
  Банковић Мирјана
Стабилност и санација косина 2 +2 5 Oбавезан   Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
Пројектовање површинских копова 2 +2 5 Oбавезан   Стевановић Дејан
Технологија површинске експлоатације 2 2 +2 5 Oбавезан   Илић Саша
Стручна пракса 4 1 +1 +4 5 Oбавезан
Завршни рад 4 (ПОВ) 0 +0 5 Oбавезан
Предмет изборног блока8 2 +2
Предмет изборног блока9 2 +2
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +2 5 Изборни   Димитријевић Бојан
Површинска експлоатација и обрада архитектонско-грађевинског камена 2 +2 5 Изборни   Неговановић Миланка
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине за површинску експлоатацију 2 +2 5 Изборни   Игњатовић Драган
  Ђенадић Стеван
Подводна експлоатација минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Илић Саша
Законска регулатива у рударству 2 +2 5 Изборни   Бељић Чедомир
  Глигорић Зоран
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Експлоатација минералних сировина кроз бушотине 2 +2 5 Изборни   Димитријевић Бојан
Одржавање рударских машина 2 +2 5 Изборни   Јованчић Предраг
  Ђенадић Стеван
Процена утицаја на животну средину 2 +2 5 Изборни   Лилић Никола
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Површинска експлоатација техничко-грађевинског камена 2 +2 5 Изборни   Кричак Лазар
Припремни и помоћни радови на површинским коповима 2 +2 5 Изборни   Игњатовић Драган
  Шубарановић Томислав
           


Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти