Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Геологија - мастер студије

[скупи све]

Услови за упис  

Остварено180 ЕСПБ бодова на основним академским студијама.

Циљеви студијског програма  

» образовање мастер геолога, компетентних за научно-стручни рад у оквиру историјско и динамичко геолошких, палеонтолошких, минералошких, петролошких, геохемијских, кристалограских и економско геолошких изучавања као дела основних геолошких истраживања;
» добијање јаке теоријске основе и високог нивоа практичне оспособљености из фундаменталних геолошких дисциплина;
» надградња стечених знања уже образовних дисциплинама из области историјске и динамичке геологије, минералогије, палеонтологије, петрологије, кристалографије, геохемије и економске геологије;
» стицање неопходне специфичне, интелектуалне и персоналне вештине, сагласно вештинама које се изучавају и стичу на другим универзитетским центрима у Европи и широм света;
» обезбеђивање знања неопходних за праћење научног развоја у областима геологије;
» оспособљавање студената за практичан рад;
» оспособљавање за тимски рад и презентовање резултата;
» развој критичког мишљења и закључивања;
» стицање навика за перманентно образовање и напредовање у области геологије.

Даљи приступ  

Ималац дипломе се може уписати на докторске академске студије.

Професионални статус  

Мастер геолог Студенти који су успешно завршили овај студијски програм су у стању да у области геологије:
» разумеју и примене неопходна знања и вештине из геологије;
» примене знања из фундаменталних геолошких дисциплина;
» у потпуности одговоре постојећим и новим научним и истраживачким изазовима у области историјске и динамичке геологије, минералогије, палеонтологије, петрологије, кристалографије, геохемије и економске геологије;
» уочавају, формулишу и решавају научне и практичне проблеме;
» раде самостално или у тиму састављеном од стручњака различитих профила;
» имају професионалну и етичку одговорност и разумеју утицај изнетих података и закључака за даљи развој науке;
» унапређују своја знања и практичну оспособљеност у складу са развојем науке током целог живота.

Модули