Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геофизика

Геологија - докторске студије

[прошири све]

Услови за упис  

Остварено 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама.

Циљеви студијског програма  

Даљи приступ  

Професионални статус  


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока1 5 +0
Предмет изборног блока2 5 +0
Предмет изборног блока3 4 +0
Теренски или лабораторијски рад 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока4 4 +0
Предмет изборног блока5 4 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Кристалографија - одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Росић Александра
Минералогија и парагенезе несиликата 5 +0 10 Изборни   Пачевски Александар
Минералогија и заштита животне средине 5 +0 10 Изборни   Милошевић Маја
Петрологија магматских стена-посебна поглавља 5 +0 10 Изборни   Срећковић Батоћанин Даница
Петрологија седиментних стена-посебна поглавља 5 +0 10 Изборни   Гајић Виолета
Петрологија метаморфних стена-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Васковић Нада
Генетски модели лежишта металичних и неметаличних минералних сировина 5 +0 10 Изборни   Јеленковић Раде
  Симић Владимир
Геологија и истраживање нафте и гаса-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Костић Александар
Палеонтологија - одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Лазаревић Зорица
  Богићевић Катарина
Микропалеонтологија - одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Миливојевић Јелена
  Ђерић Невенка
Квартарне наслаге Србије-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Ненадић Драженко
Квалитативно-квантитативна геолошка анализа дигиталних снимака 5 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Минералогија и парагенезе силиката 5 +0 10 Изборни   Ерић Сузана
Инструменти и методе у кристалографији 5 +0 10 Изборни   Кременовић Александар
Камен у грађевинским конструкцијама 5 +0 10 Изборни   Матовић Весна
Геохемија магматских и метаморфних стена 5 +0 10 Изборни   Цветковић Владица
Петрологија угљева 5 +0 10 Изборни   Животић Драгана
Еволуција одабране групе организама 5 +0 10 Изборни   Богићевић Катарина
Стратиграфија Терцијара Србије-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Рундић Љупко
Посебна поглавља из математике 5 +0 10 Изборни   Станков Драган
Изборни блок3 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ковач Сабина
Тектоника-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Тољић Маринко
Магматизам и геодинамика Карпато-балканско-динарског подручја 4 +0 10 Изборни   Цветковић Владица
Палеогеографија квартара Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ненадић Драженко
Геохемија земљишта 4 +0 10 Изборни   Јовић Видојко
Геолошки хазарди и управљање ризиком 4 +0 10 Изборни   Аболмасов Биљана
Микрофауна у седиментологији и биостратиграфији 4 +0 10 Изборни   Ђерић Невенка
Специјалне области физике 4 +0 10 Изборни   Дамњановић Весна
Изборни блок4 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Одређивање кристалних структура 4 +0 10 Изборни   Ковач Сабина
Инструментална минералогија - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни
Магматска петрогенеза 4 +0 10 Изборни   Васковић Нада
Седиментациони системи 4 +0 10 Изборни   Васић Небојша
Палеогеографија терцијера Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ганић Мери
Просторно-временска анализа структурних података 4 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Методе истраживања чврстих минералних ресурса- одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Симић Владимир
  Јеленковић Раде
Палеонтологија и палеоекологија неогена Србије 4 +0 10 Изборни   Лазаревић Зорица
Области теоријске геофизике 1 4 +0 10 Изборни   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
  Сретеновић Бранислав
Изборни блок5 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Петрологија офиолита 4 +0 10 Изборни   Срећковић Батоћанин Даница
Оптичка кристалографија 4 +0 10 Изборни   Росић Александра
Аналитичка хемија са микроаналитиком-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни  
Микротектоника 4 +0 10 Изборни   Стојадиновић Урош
Магматски комплекси и формације - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Шарић Кристина
Контактни метаморфизам 4 +0 10 Изборни   Васковић Нада
Седиментологија неогених језерских басена Србије 4 +0 10 Изборни   Васић Небојша
Моделовање басена у истраживању нафте и гаса 4 +0 10 Изборни   Костић Александар
Стратиграфија палеозоика и мезозоика Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Радивојевић Дејан
Палеонтологија и палеоекологија мезозоика Србије 4 +0 10 Изборни   Ђерић Невенка
  Судар Милан
Области примењене геофизике 1 4 +0 10 Изборни   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
  Сретеновић Бранислав
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Семинарски рад (везан за тему докторске дисертације) 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока6 4 +0
Предмет изборног блока7 4 +0
Израда докторске дисертације (ГЕО) 0 +0 20 Oбавезан
Студијски истраживачки рад 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок6 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Кременовић Александар
Специјална поглавља из генетске минералогије 4 +0 10 Изборни   Милошевић Маја
Минералогија глина 4 +0 10 Изборни   Милошевић Маја
Геохемија-посебна поглавља 4 +0 10 Изборни   Прелевић Дејан
Посебна поглавља из геохемије лежишта минералних сировина 4 +0 10 Изборни   Прелевић Дејан
Временска трајност и конзервација камена 4 +0 10 Изборни   Матовић Весна
Примењена стратиграфија 4 +0 10 Изборни   Рундић Љупко
Палеобиогеографија - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Миливојевић Јелена
Геологија Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Рундић Љупко
  Ненадић Драженко
  Ганић Мери
  Радивојевић Дејан
Детерминација палеострес тензора 4 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Области теоријске геофизике 2 4 +0 10 Изборни   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
  Сретеновић Бранислав
  Ђурић Драгана
Изборни блок7 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјална поглавља из гемологије 4 +0 10 Изборни  
Физичка кристалографија 4 +0 10 Изборни   Кременовић Александар
Геохемија седиментних стена 4 +0 10 Изборни   Прелевић Дејан
Металогенетске анализе и прогнозне карте минералних ресурса 4 +0 10 Изборни   Јеленковић Раде
  Симић Владимир
Методологија биостратиграфских истраживања 4 +0 10 Изборни   Ђерић Невенка
Тектонски системи 4 +0 10 Изборни   Тољић Маринко
Палеогеографија палеозојских и мезозојских формација Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ненадић Драженко
Области примењене геофизике 2 4 +0 10 Изборни   Цветков Весна
  Васиљевић Ивана
  Ђурић Драгана
  Сретеновић Бранислав
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације (ГЕО) 0 +0 20 Oбавезан
Студијски истраживачки рад 0 +0 10 Oбавезан
Израда докторске дисертације (ГЕО) 0 +0 15 Oбавезан
Студијски истраживачки рад 0 +0 10 Oбавезан
Одбрана докторске дисертације (ГЕО) 0 +0 5 Oбавезан
           

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти