Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Геотехника - основне академске студије

[прошири све]

Услови за упис  

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма  

Даљи приступ  

Професионални статус  


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 1 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
  Манић Милош
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Мијатовић Александар
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
Општа геологија 2 +2 6 Oбавезан   Тољић Маринко
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан   Росић Александра
Нацртна геометрија 2 +1 4 Oбавезан   Чучаковић Александар
Математика 2 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
  Манић Милош
Енглески језик 2 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Информатика 2 +3 6 Oбавезан   Станков Драган
  Манић Милош
Предмет изборног блока1 0 +2
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Теренска настава из основа геотехнике 0 +2 2 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
Историја геологије 2 +0 2 Изборни  
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Техничка механика 2 +1 3 Oбавезан   Гроздановић Инес
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан   Шарић Кристина
  Костић Бојан
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Oбавезан   Докмановић Петар
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Историјска геологија Б 3 +2 6 Oбавезан   Ганић Мери
Основи геофизике Б 2 +2 5 Oбавезан   Вучковић Дејан
Наука о чврстоћи 2 +3 4 Oбавезан   Ћорић Станко
  Басарић Ирена
Геолошко картирање 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Теренска настава из Геолошког картирања 2 +0 +4 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Геотехнички истражни радови 2 +1 2 Oбавезан   Берисављевић Зоран
Предмет изборног блока2 2 +1
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи рударства 2 +1 5 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Основи сеизмологије 1 +2 4 Изборни   Вучковић Дејан
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Миладиновић Зоран
  Велојић Милош
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика тла 3 +2 6 Oбавезан   Берисављевић Душан
Механика стена 3 +2 6 Oбавезан   Марјановић Милош
Принципи инжењерске геологије 2 +2 4 Oбавезан   Аболмасов Биљана
  Крушић Јелка
Геолошки грађевински материјали 2 +2 4 Oбавезан   Аболмасов Биљана
  Крушић Јелка
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Методе инжењерскогеолошких истраживања 3 +3 6 Oбавезан   Аболмасов Биљана
  Марјановић Милош
Инжењерска геодинамика 3 +2 6 Oбавезан   Аболмасов Биљана
  Крушић Јелка
Грађевинске конструкције у геотехници 3 +2 5 Oбавезан   Лукић Драган
  Крушић Јелка
Теренска настава из инжењерске геологије (ГТ) 0 +0 +4 4 Oбавезан   Марјановић Милош
  Крушић Јелка
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 1 +2
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни   Гајић Виолета
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар
Геологија квартара Б 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехнички мониторинг 2 +2 5 Изборни   Марјановић Милош
ГИС примена у геологији 2 +2 5 Изборни   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Изборни блок7 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехнички радови у тлу 1 +2 4 Изборни   Берисављевић Душан
Геотехнички радови у стенама 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Урбана геологија 1 +2 4 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
           
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехничке мелиорације 2 +2 5 Oбавезан   Берисављевић Зоран
Геостатички прорачуни 3 +3 7 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
  Басарић Ирена
Фундирање 3 +2 6 Oбавезан   Ракић Драгослав
  Басарић Ирена
Геотехника заштите животне средине 2 +2 4 Oбавезан   Ракић Драгослав
Семинарски рад 0 +0 2 Oбавезан
Пројектовање инжењерскогеолошких истраживања 1 +3 6 Oбавезан   Берисављевић Душан
  Крушић Јелка
Предмет изборног блока8 1 +3
Геотехнички услови изградње објеката 2 +3 5 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
Теренска настава - Инжењерска пракса 0 +5 4 Oбавезан   Марјановић Милош
  Аболмасов Биљана
Завршни рад (ГТ) 0 +0 12 Oбавезан
Предмет изборног блока9 1 +2
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Примена софтвера у геотехници 1 +3 5 Изборни   Марјановић Милош
Сеизмологија 2 +2 5 Изборни   Вучковић Дејан
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехнички радови у тлу 1 +2 4 Изборни   Берисављевић Душан
Геотехнички радови у стенама 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Урбана геологија 1 +2 4 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
           

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти