Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Геотехника - основне академске студије

[скупи све]

Услови за упис  

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма  

» образовање инжењера геотехнике;
» преношење научних и стручних знања и вештина, и могућност за наставак виших нивоа образовања (мастер и докторске);
» континуирани развој геотехничке струке и науке и обезбеђивање актуелности студијског програма;
» приближавање система вредновања са земљама ЕУ, и могућност запошљавања на јединственом тржишту рада;
» осавремењавање програмских садржаја и повећање применљивости стечених знања за професионалну инжењерску делатност из области геотехнике;
» омогућавање општег академског образовања за рад у блиским областима: грађевинарство, рударство, урбанизам, просторно планирање, екологија;
» утврђивање афинитета студената и њихово даље усмеравање;
» обезбеђивање стручног и научног подмлатка.

Даљи приступ  

Ималац дипломе се може уписати на мастер академске студије.

Професионални статус  

Дипломирани инжењер геологије Студенти који су завршили овај студијски програм, су у стању да:
» учествују у квалитетном извођењу теренских истраживања и лабораторијских геомеханичких испитивања;
» анализирају и интерпретирају резултате изведених истраживања и испитивања и решавају конкретне проблеме на основу резултата истих;
» учествују у извођењу и интерпретацији резултата геотехничког мониторинга;
» изводе геотехнички надзор и контролишу извођење геотехничких радова;
» учествују у извођењу мелиоративних радова у тлу и стени (ињектирање и дренажни системи);
» изводе теренска истраживања и лабораторијска испитивања тла и стена у заштити животне средине.


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 1 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Мијатовић Александар
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Јовковић Драгутин
Општа геологија 2 +2 6 Oбавезан   Крстеканић Немања
  Ранђеловић Никола
  Малеш Маја
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
  Ђорђевић Марија
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан   Ковач Сабина
Нацртна геометрија 2 +1 4 Oбавезан   Чучаковић Александар
Математика 2 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
Енглески језик 2 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
  Ђорђевић Марија
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
  Ранђеловић Никола
  Малеш Маја
Информатика 2 +3 6 Oбавезан   Станков Драган
Предмет изборног блока1 0 +2
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Теренска настава из основа геотехнике 0 +2 2 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
Историја геологије 2 +0 2 Изборни  
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Техничка механика 2 +1 3 Oбавезан   Гроздановић Инес
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан   Шарић Кристина
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Oбавезан   Докмановић Петар
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Ранђеловић Никола
  Малеш Маја
Историјска геологија Б 3 +2 6 Oбавезан   Ганић Мери
  Стефановић Јелена
Основи геофизике Б 2 +2 5 Oбавезан   Вучковић Дејан
Наука о чврстоћи 2 +3 4 Oбавезан   Басарић Икодиновић Ирена
Геолошко картирање 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Ранђеловић Никола
  Малеш Маја
Теренска настава из Геолошког картирања 2 +0 +4 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Ранђеловић Никола
  Малеш Маја
Геотехнички истражни радови 2 +1 2 Oбавезан   Берисављевић Зоран
Предмет изборног блока2 2 +1
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи рударства 2 +1 5 Изборни   Глигорић Милош
  Лутовац Сузана
Основи сеизмологије 1 +2 4 Изборни   Вучковић Дејан
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
  Стефановић Јелена
Лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Миладиновић Зоран
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика тла 3 +2 6 Oбавезан   Берисављевић Душан
Механика стена 3 +2 6 Oбавезан   Марјановић Милош
Принципи инжењерске геологије 2 +2 4 Oбавезан   Аболмасов Биљана
  Крушић Јелка
Геолошки грађевински материјали 2 +2 4 Oбавезан   Аболмасов Биљана
  Крушић Јелка
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Методе инжењерскогеолошких истраживања 3 +3 6 Oбавезан   Аболмасов Биљана
  Марјановић Милош
Инжењерска геодинамика 3 +2 6 Oбавезан   Аболмасов Биљана
  Крушић Јелка
Грађевинске конструкције у геотехници 3 +2 5 Oбавезан   Басарић Икодиновић Ирена
Теренска настава из инжењерске геологије (ГТ) 0 +0 +4 4 Oбавезан   Марјановић Милош
  Крушић Јелка
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 1 +2
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
  Ранђеловић Никола
  Малеш Маја
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни   Гајић Виолета
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар
Геологија квартара Б 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
  Стефановић Јелена
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехнички мониторинг 2 +2 5 Изборни   Марјановић Милош
ГИС примена у геологији 2 +2 5 Изборни   Тривић Бранислав
  Јемцов Игор
  Живановић Владимир
  Ранђеловић Никола
  Малеш Маја
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Изборни блок7 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехнички радови у тлу 1 +2 4 Изборни   Берисављевић Душан
Геотехнички радови у стенама 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Урбана геологија 1 +2 4 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
           
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехничке мелиорације 2 +2 5 Oбавезан   Берисављевић Зоран
Геостатички прорачуни 3 +3 7 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
  Басарић Икодиновић Ирена
Фундирање 3 +2 6 Oбавезан   Ракић Драгослав
  Басарић Икодиновић Ирена
Геотехника заштите животне средине 2 +2 4 Oбавезан   Ракић Драгослав
Семинарски рад 0 +0 2 Oбавезан
Пројектовање инжењерскогеолошких истраживања 1 +3 6 Oбавезан   Берисављевић Душан
Предмет изборног блока8 1 +3
Геотехнички услови изградње објеката 2 +3 5 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
Теренска настава - Инжењерска пракса 0 +5 4 Oбавезан   Марјановић Милош
  Аболмасов Биљана
Завршни рад (ГТ) 0 +0 12 Oбавезан
Предмет изборног блока9 1 +2
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Примена софтвера у геотехници 1 +3 5 Изборни   Марјановић Милош
Сеизмологија 2 +2 5 Изборни   Вучковић Дејан
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехнички радови у тлу 1 +2 4 Изборни   Берисављевић Душан
Геотехнички радови у стенама 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Урбана геологија 1 +2 4 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана