Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Геотехника - мастер студије

[скупи све]

Услови за упис  

Остварено 240 ЕСПБ бодова на основним академским студијама.

Циљеви студијског програма  

» образовање мастер инжењера геотехнике за континуирано учешће током читавог процеса планирања, пројектовања (у свим фазама) грађења, експлоатације и одржавања објеката;
» преношење научних и стручних знања и отварање могућности за упис докторских академских студија;
» континуирани развој геотехничке струке и науке и обезбеђење актуелности студијског програма;
» приближавање система вредновања са земљама ЕУ, и могућност запошљавања на јединственом тржишту рада;
» осавремењавање програмских садржаја и повећање примењивости стечених знања за професионалну инжењерску делатност из области геотехнике;
» омогућавање вишег академског образовања за рад у блиским областима: грађевинарство, рударство, урбанизам, просторно планирање, екологија;
» утврђивање афинитета студената и њихово даље усмеравање ка научно-истраживачком раду;
» обезбеђивање научног подмлатка.

Даљи приступ  

Ималац дипломе се може уписати на докторске академске студије.

Професионални статус  

Студенти који су завршили овај студијски програм, су у стању да: ;
» пројектују комплексна геотехничка истраживања;
» врше надзор над извођењем теренских истраживања и лабораторијских испитивања;
» анализирају и интерпретирају резултате изведених истраживања и испитивања и решавају конкретне проблеме на основу резултата истих;
» учествују у пројектовању, извођењу и интерпретацији резултата геотехничког мониторинга
» учествују у изради геотехничких подлога (за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и грађења објеката високоградње, подземних објеката, хидротехничких објеката, објеката саобраћајне и техничке инфраструктуре са геотехничким анализама услова изградње објеката);
» учествују у изради геотехничких подлога за потребе санације савремених геолошких процеса и појава: клизишта, тецишта, одрона;
» учествују у изради геотехничких подлога за потребе експлоатације лежишта геолошких грађевинских материјала;
» учествују у изради геотехничких подлога за потребе пројектовања и извођењу мелиоративних радова у тлу и стени (ињектирање и дренажни системи);
» изводе геотехнички надзор и контролишу извођење геотехничких радова;
» учествују у изради геотехничких подлога за потребе заштите животне средине, укључујући геотехничке подлоге за потребе изградње, санације и рекултивације депонија отпада.


Наставни план и програм
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика тла 2 3 +2 6 Oбавезан   Ракић Драгослав
Механика стена 2 3 +2 6 Oбавезан   Берисављевић Зоран
Геостатички прорачуни 2 2 +3 6 Oбавезан   Хаџи-Никовић Гордана
  Басарић Икодиновић Ирена
Геолошки хазарди 2 +2 5 Oбавезан   Аболмасов Биљана
  Марјановић Милош
Студијски истраживачки рад 1 0 +0 6 Oбавезан
Научно истраживачки рад 3 +0 2 Oбавезан   Цветковић Владица
Регионална инжењерска геологија 2 +0 2 Oбавезан   Аболмасов Биљана
Фундирање 2 2 +2 5 Oбавезан   Ракић Драгослав
Стручна пракса (ГТ) 0 +0 2 Oбавезан   Берисављевић Душан
Дипломски рад (ГТ) 0 +0 20 Oбавезан