ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геофизика

Геотехника - докторске студије


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока1 4 +0
Студијски научно-истраживачки рад 2 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока2 4 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Геостатистика и ГИС 4 +0 10 Изборни   Станковић Ранка
Нелинеарна динамика 4 +0 10 Изборни   Гроздановић Инес
Диференцијалне једначине и Нумеричка анализа 4 +0 10 Изборни   Станков Драган
  Ивић Александар
Геохемија земљишта 4 +0 10 Изборни   Јовић Видојко
Квартарне наслаге Србије-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Ненадић Драженко
Тектоника-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Тољић Маринко
Детерминација палеострес тензора 4 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Минералогија глина 4 +0 10 Изборни   Милошевић Маја
Камен у грађевинским конструкцијама 5 +0 10 Изборни   Матовић Весна
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Седиментологија неогених језерских басена Србије 4 +0 10 Изборни   Васић Небојша
Одабрана поглавља из Вероватноће и Статистике 4 +0 10 Изборни   Станков Драган
  Ивић Александар
Информациони системи 4 +0 10 Изборни   Станковић Ранка
Критеријуми лома и класификације стенског материјала 4 +0 10 Изборни   Гојковић Небојша
  Чебашек Владимир
Одабрана поглавља физике 4 +0 10 Изборни   Дамњановић Весна
Просторно-временска анализа структурних података 4 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Савремени материјали 4 +0 10 Изборни   Лутовац Сузана
  Ракић Драгослав
Савремени геодетски инструменти и мерни системи 4 +0 10 Изборни   Ганић Александар
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока3 4 +0
Предмет изборног блока4 4 +0
Практични истраживачки рад 0 +0 20 Oбавезан
Студијски научно-истраживачки рад 3 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Геолошки хазарди и управљање ризиком 4 +0 10 Изборни   Аболмасов Биљана
Инжењерскогеолошко моделовање 4 +0 10 Изборни   Јевремовић Драгутин
Механика тла-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Чаки Ласло
Фундирање-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ракић Драгослав
Геотехника чврстог отпада 4 +0 10 Изборни   Ракић Драгослав
Одабрана поглавља из механике стена 4 +0 10 Изборни   Гојковић Небојша
Дискретни модели стенског масива 4 +0 10 Изборни   Глигорић Зоран
Квалитативно-квантитативна геолошка анализа дигиталних снимака 5 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Механика незасићеног тла 4 +0 10 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
Геостатички прорачуни-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
Посебна поглавља из израде подземних просторија 4 +0 10 Изборни   Токалић Раде
Изборни блок4 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерскогеолошко моделовање 4 +0 10 Изборни   Јевремовић Драгутин
Механика тла-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Чаки Ласло
Фундирање-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ракић Драгослав
Геотехника чврстог отпада 4 +0 10 Изборни   Ракић Драгослав
Механика незасићеног тла 4 +0 10 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
Геостатички прорачуни-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда рада за часопис са СЦИ листе 0 +0 15 Oбавезан
Израда докторске дисертације 1 (ГТ) 0 +0 15 Oбавезан
Студијски научно-истраживачки рад 1 0 +0 5 Oбавезан
Израда докторске дисертације 2 (ГТ) 0 +0 20 Oбавезан
Одбрана Докторске дисертације (ГТ) 0 +0 5 Oбавезан
           


Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти