Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геофизика

Геотехника - докторске студије


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока1 4 +0
Студијски научно-истраживачки рад 2 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока2 4 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Геостатистика и ГИС 4 +0 10 Изборни   Станковић Ранка
Нелинеарна динамика 4 +0 10 Изборни   Гроздановић Инес
Диференцијалне једначине и Нумеричка анализа 4 +0 10 Изборни   Станков Драган
  Ћебић Дејан
Геохемија земљишта 4 +0 10 Изборни  
Квартарне наслаге Србије-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Ненадић Драженко
Тектоника-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Тољић Маринко
Детерминација палеострес тензора 4 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Минералогија глина 4 +0 10 Изборни   Милошевић Маја
Камен у грађевинским конструкцијама 5 +0 10 Изборни   Матовић Весна
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Седиментологија неогених језерских басена Србије 4 +0 10 Изборни   Гајић Виолета
Одабрана поглавља из вероватноће и статистике 4 +0 10 Изборни   Ћебић Дејан
Информациони системи 4 +0 10 Изборни   Станковић Ранка
  Китановић Оливера
Критеријуми лома и класификације стенског материјала 4 +0 10 Изборни   Гојковић Небојша
  Чебашек Владимир
Одабрана поглавља физике 4 +0 10 Изборни   Дамњановић Весна
Просторно-временска анализа структурних података 4 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Савремени материјали 4 +0 10 Изборни   Лутовац Сузана
Савремени геодетски инструменти и мерни системи 4 +0 10 Изборни   Ганић Александар
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока3 4 +0
Предмет изборног блока4 4 +0
Практични истраживачки рад 0 +0 20 Oбавезан
Студијски научно-истраживачки рад 3 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Геолошки хазарди и управљање ризиком 4 +0 10 Изборни   Аболмасов Биљана
Инжењерскогеолошко моделовање 4 +0 10 Изборни   Аболмасов Биљана
Механика тла-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ракић Драгослав
Фундирање-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ракић Драгослав
Геотехника чврстог отпада 4 +0 10 Изборни   Ракић Драгослав
Одабрана поглавља из механике стена 4 +0 10 Изборни   Гојковић Небојша
  Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Дискретни модели стенског масива 4 +0 10 Изборни  
Квалитативно-квантитативна геолошка анализа дигиталних снимака 5 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Механика незасићеног тла 4 +0 10 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
Геостатички прорачуни-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
Посебна поглавља из израде подземних просторија 4 +0 10 Изборни   Токалић Раде
Изборни блок4 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерскогеолошко моделовање 4 +0 10 Изборни   Аболмасов Биљана
Механика тла-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ракић Драгослав
Фундирање-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ракић Драгослав
Геотехника чврстог отпада 4 +0 10 Изборни   Ракић Драгослав
Механика незасићеног тла 4 +0 10 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
Геостатички прорачуни-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Хаџи-Никовић Гордана
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда рада за часопис са СЦИ листе 0 +0 15 Oбавезан
Израда докторске дисертације 1 (ГТ) 0 +0 15 Oбавезан
Студијски научно-истраживачки рад 1 0 +0 5 Oбавезан
Израда докторске дисертације 2 (ГТ) 0 +0 20 Oбавезан
Одбрана Докторске дисертације (ГТ) 0 +0 5 Oбавезан