Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Геофизика - основне академске студије

[прошири све]

Услови за упис  

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма  

Даљи приступ  

Професионални статус  


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 1 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
  Манић Милош
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Мијатовић Александар
Општа геологија 2 +2 6 Oбавезан   Тољић Маринко
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
Теренска настава из Опште геологије 1 +0 +2 2 Oбавезан   Тољић Маринко
Математика 2 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
  Манић Милош
Физика 2 2 +2 6 Oбавезан   Дамњановић Весна
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан   Росић Александра
Енглески језик 2 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
Нацртна геометрија 2 +1 4 Oбавезан   Чучаковић Александар
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 3 2 +2 5 Oбавезан   Станков Драган
  Манић Милош
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан   Шарић Кристина
  Костић Бојан
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Oбавезан   Докмановић Петар
Енглески језик 3 2 +1 3 Oбавезан   Беко Лидија
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Предмет изборног блока1 2 +2
Методе математичке физике 3 +2 6 Oбавезан   Дамњановић Весна
Енглески језик 4 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
Примена рачунара у геофизици 1 +3 6 Oбавезан   Игњатовић Снежана
Геолошко картирање 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Основи сеизмологије 1 +2 4 Oбавезан   Вучковић Дејан
Предмет изборног блока2 2 +2
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар
Истражно и експлоатационо бушење 2 +2 5 Изборни   Глушчевић Бранко
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Настанак и развој живог света 2 +2 5 Изборни   Миливојевић Јелена
  Џинић Бојана
Геонаслеђе и геотуризам 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Основи гемологије 2 +2 5 Изборни  
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Простирање таласа кроз еластичну средину 2 +2 5 Oбавезан   Гроздановић Инес
Основи гравиметрије 2 +2 5 Oбавезан   Васиљевић Ивана
  Игњатовић Снежана
Основи електрометрије 2 +2 5 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан   Тољић Маринко
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Основи сеизмометрије 2 +2 5 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
Основи геомагнетизма 2 +2 5 Oбавезан   Цветков Весна
Спектрална анализа 2 +2 5 Oбавезан   Гроздановић Инес
Лежишта минералних сировина 2 +2 5 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Велојић Милош
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Истраживање и експлоатација геотермалне енергије 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Геологија фосилних горива 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
  Животић Драгана
  Миливојевић Јелена
  Алексић Николета
  Џинић Бојана
Стратиграфија Србије 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Рударски истражни радови 2 +2 5 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
  Ђурић Драгана
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни   Аболмасов Биљана
  Крушић Јелка
           
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Гравиметрија 2 +2 5 Oбавезан   Васиљевић Ивана
Електрометрија 2 +2 5 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
Магнетометрија и палеомагнетизам 2 +2 5 Oбавезан   Цветков Весна
Сеизмологија 2 +2 5 Oбавезан   Вучковић Дејан
Сеизмометрија 2 +2 5 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
Предмет изборног блока7 2 +2
Трансформације потенцијалних поља 2 +2 5 Oбавезан   Игњатовић Снежана
Пројектовање комплексних геофизичких истраживања 1 +3 4 Oбавезан   Вучковић Дејан
Теренска настава из геофизике 1 1 +0 +3 4 Oбавезан   Ђурић Драгана
Стручна пракса из геофизике 1 0 +0 +3 2 Oбавезан   Цветков Весна
Дипломски рад из геофизике (ГФ1) 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока8 2 +2
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни   Гајић Виолета
Лежишта и истраживање нафте и гаса 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
  Алексић Николета
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
ГИС примена у геологији 2 +2 5 Изборни   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Палеогеографија 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Техника бушења и минирања 2 +2 5 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
           

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти