Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Геофизика - мастер студије

[скупи све]

Услови за упис  

Остварено 240 ЕСПБ бодова на основним академским студијама.

Циљеви студијског програма  

» образовање мастера компетентних за аквизицију, обраду и интерпретацију података из домена геофизике;
» образовање за тимски рад, планирање и извођење геофизичких истраживања у оквиру различитих области, писање пројеката и израду елабората, презентовање резултата теренских и лабораторијских активности;
» стицање знања из различитих области, која су неопходан предуслов за савлађивање теоријских и практичних проблема из области геологије и геофизике, као и за праћење брзог технолошког развоја у области инструменталне технике;
» стицање високих компетенција и академских и практичних вештина из домена софтвера применљивих у геофизици;
» развој креативних способности разматрања проблема и способности критичког мишљења;
» стицање основе за даље образовање на докторским студијама и навика за непрекидно образовање и напредовање у струци.

Даљи приступ  

Ималац дипломе се може уписати на докторске академске студије.

Професионални статус  

Мастер инжењер геологије Студенти, који су успешно завршили овај студијски програм, у стању су да у области геофизике:
» разумеју и примене фундаментална и специјална знања из геофизике;
» примене знања из математике, физике и геолошких дисциплина, при решавању конкретних проблема;
» разумеју, уочавају, формулишу и решавају инжењерске проблеме;
» користе технике, вештине и савремене програмске алате у теорији и пракси;
» самостално планирају и руководе геофизичким истраживањима на терену и у лабораторији, мере, анализирају и интерпретирају резултате комплексних геофизичких истраживања, израђује извештаје, пројекте и елаборате, јавно презентује резултате истраживања;
» раде самостално или у тиму састављеном од стручњака различитих профила, руководе екипом или тимом и ефикасно комуницирају и размењују податке;
» имају професионалну и етичку одговорност;
» унапређују своје знање и прате развој технологије и струке, уводе новине у струку.


Наставни план и програм
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геофизички мониторинг 2 +2 5 Oбавезан   Вучковић Дејан
Физичка својства Земљине унутрашњости 2 +2 5 Oбавезан   Цветков Весна
Нумеричке методе 2 +3 5 Oбавезан   Станков Драган
Студијски истраживачки рад 1 0 +0 +6 3 Oбавезан
Стручна пракса из геофизике 2 0 +0 2 Oбавезан   Цветков Весна
Предмет изборног блока9 2 +2
Предмет изборног блока10 2 +2
Научно истраживачки рад 3 +0 2 Oбавезан   Цветковић Владица
Студијски истраживачки рад 2 0 +0 +6 3 Oбавезан
Теренска настава из геофизике 2 1 +3 5 Oбавезан   Васиљевић Ивана
  Сретковић Бранислав
Дипломски рад из геофизике (ГФ1) 0 +0 20 Oбавезан
Изборни блок9 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Анализа аномалија гравитационог и магнетног поља 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
Обрада и тумачење сеизмичких сигнала 2 +2 5 Изборни   Ђурић Драгана
Геологија угља 2 +2 5 Изборни   Животић Драгана
Геологија квартара 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
  Стефановић Јелена
Формациона геологија 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
  Брадић Милиновић Катарина
Изборни блок10 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Средине стварања магматских и метаморфних стена 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Методе стратиграфских истраживања 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Геоморфолошка анализа 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
  Крстеканић Немања
Електромагнетометрија 2 +2 5 Изборни   Игњатовић Снежана