Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Хидрогеологија - основне академске студије

[скупи све]

Услови за упис  

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма  

» стицање основних научних и стручних знања из области истраживања и коришћења подземних вода;
» стварање могућности за наставак образовања на вишим нивоима студија;
» обезбеђивање стицања знања за самосталну професионалну инжењерску делатност у области хидрогеологије;
» развијање способности за креативно решавање практичних стручних проблема;
» оспособљавање за тимски и мултидисциплинарни рад и презентовање резултата;
» стицање навика за перманентно усавршавање и усвајање технолошких иновација у хидрогеологији и суседним дисциплинама.

Даљи приступ  

Ималац дипломе се може уписати на мастер академске студије.

Професионални статус  

Дипломирани инжењер геологије Студенти који су успешно завршили овај студијски програм су у стању да у области хидрогеологије:
» разумеју и примене фундаментална знања из хидрогеологије;
» уочавају, формулишу и решавају инжењерске проблеме;
» самостално и тимски обављају поверене задатке и послове;
» користе технике, вештине и савремене програмске алате и софтвере у инжењерској пракси;
» пројектују основна и детаљна хидрогеолошка истраживања подземних вода и геотермалне енергије;
» креирају хидрогеолошке и наменске карте у области хидрогеологије;
» израђују елаборате за оцену подземних водних ресурса, отварање и проширење изворишта подземних вода и геотермалне енергије, заштите подземних вода и заштите од подземних вода, производњу природних подземних и минералних вода;
» унапређују своја знања и прате развој нових технологија током професионалне каријере.


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 1 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Мијатовић Александар
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Јовковић Драгутин
Општа геологија 2 +2 6 Oбавезан   Крстеканић Немања
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
  Ђорђевић Марија
Теренска настава из Опште геологије 1 +0 +2 2 Oбавезан   Крстеканић Немања
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан   Ковач Сабина
Математика 2 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
Општа хидрологија 2 +3 7 Oбавезан   Ристић Вакањац Весна
Основи екохидрогеологије 3 +2 6 Oбавезан   Живановић Владимир
  Штрбачки Јана
Енглески језик 2 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
  Ђорђевић Марија
Предмет изборног блока1 2 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Рачунарство у хидрогеологији 2 +0 2 Изборни   Поломчић Душан
Историја геологије 2 +0 2 Изборни  
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Историјска геологија Б 3 +2 6 Oбавезан   Ганић Мери
  Стефановић Јелена
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан   Шарић Кристина
  Зековић Ана
  Ниџовић Емилија
Општа хидрогеологија 2 +2 6 Oбавезан   Живановић Владимир
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
Предмет изборног блока2 2 +2
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Хидраулика подземних вода 3 +2 6 Oбавезан   Бајић Драгољуб
  Поломчић Душан
Методе хидрогеолошких истраживања 3 +2 6 Oбавезан   Милановић Саша
Хидрохемија 3 +2 7 Oбавезан   Штрбачки Јана
Предмет изборног блока3 0 +2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 3 2 +2 5 Изборни   Станков Драган
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Изборни   Прелевић Дејан
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Теренска настава из групе стручних предмета 0 +2 +2 7 Изборни   Ристић Вакањац Весна
  Бајић Драгољуб
Теренска настава из Опште хидрологије 0 +2 +2 7 Изборни   Ристић Вакањац Весна
  Бајић Драгољуб
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Хидраулика бунара 2 +3 7 Oбавезан   Бајић Драгољуб
  Поломчић Душан
Истражно бушење у хидрогеологији 2 +2 6 Oбавезан   Милановић Саша
Водоснадбевање подземним водама 2 +2 5 Oбавезан   Милановић Саша
Минералне воде 2 +2 5 Oбавезан   Крунић Оливера
  Врањеш Ана
Предмет изборног блока4 2 +2
Хидрогеолошко картирање 2 +3 7 Oбавезан   Јемцов Игор
  Живановић Владимир
Теренска настава - Хидрогеолошко картирање 0 +3 +2 4 Oбавезан   Јемцов Игор
  Живановић Владимир
Израда бунара 3 +2 6 Oбавезан   Милановић Саша
Изворишта и захвати подземних вода 2 +2 5 Oбавезан   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Заштита подземних вода 2 +2 5 Oбавезан   Живановић Владимир
  Јемцов Игор
Предмет изборног блока5 2 +2
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизике Б 2 +2 5 Изборни   Вучковић Дејан
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
  Сретковић Бранислав
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни   Аболмасов Биљана
  Крушић Јелка
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
  Стефановић Јелена
           
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање подземних вода 1 3 +2 7 Oбавезан   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Пројектовање у хидрогеологији 3 +2 7 Oбавезан   Миленић Дејан
  Врањеш Ана
Геотермална енергија 2 +2 5 Oбавезан   Миленић Дејан
  Врањеш Ана
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
ГИС примена у геологији 2 +2 5 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Јемцов Игор
  Живановић Владимир
Регионална хидрогеологија 2 +2 5 Oбавезан   Крунић Оливера
  Врањеш Ана
Завршни испит (ХГ) 0 +0 7 Oбавезан
Предмет изборног блока8 1 +4 +2
Предмет изборног блока9 1 +4
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Хидрогеохемија 2 +2 5 Изборни   Штрбачки Јана
Хидрогеологија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Живановић Владимир
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизике Б 2 +2 5 Изборни   Вучковић Дејан
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Методе истраживања седиментних стена 2 +2 5 Изборни   Матовић Весна
Геологија квартара Б 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
  Стефановић Јелена
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Теренска настава-регионална 1 +4 +2 7 Изборни   Крунић Оливера
  Врањеш Ана
Теренска настава група предмета 1 +4 +2 7 Изборни   Миленић Дејан
  Врањеш Ана
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Стручна пракса-искоришћавање подземних вода 1 +4 7 Изборни   Докмановић Петар
Стручна пракса-заштита подземних вода 1 +4 7 Изборни   Штрбачки Јана