Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Хидрогеологија - основне академске студије

[прошири све]

Услови за упис  

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма  

Даљи приступ  

Професионални статус  


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 1 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
  Манић Милош
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Мијатовић Александар
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
Општа геологија 2 +2 6 Oбавезан   Тољић Маринко
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
Теренска настава из Опште геологије 1 +0 +2 2 Oбавезан   Тољић Маринко
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан   Росић Александра
Математика 2 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
  Манић Милош
Општа хидрологија 2 +3 7 Oбавезан   Ристић Вакањац Весна
Основи екохидрогеологије 3 +2 6 Oбавезан   Живановић Владимир
  Штрбачки Јана
Енглески језик 2 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
Предмет изборног блока1 2 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Рачунарство у хидрогеологији 2 +0 2 Изборни   Поломчић Душан
Историја геологије 2 +0 2 Изборни  
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Историјска геологија Б 3 +2 6 Oбавезан   Ганић Мери
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан   Шарић Кристина
  Костић Бојан
Општа хидрогеологија 2 +2 6 Oбавезан   Живановић Владимир
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Предмет изборног блока2 2 +2
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Хидраулика подземних вода 3 +2 6 Oбавезан   Бајић Драгољуб
  Поломчић Душан
Методе хидрогеолошких истраживања 3 +2 6 Oбавезан   Милановић Саша
  Стевановић Зоран
Хидрохемија 3 +2 7 Oбавезан   Штрбачки Јана
Предмет изборног блока3 0 +2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 3 2 +2 5 Изборни   Станков Драган
  Манић Милош
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Теренска настава из групе стручних предмета 0 +2 +2 7 Изборни   Јемцов Игор
  Ристић Вакањац Весна
Теренска настава из Опште хидрологије 0 +2 +2 7 Изборни   Ристић Вакањац Весна
  Бајић Драгољуб
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Хидраулика бунара 2 +3 7 Oбавезан   Бајић Драгољуб
  Поломчић Душан
Истражно бушење у хидрогеологији 2 +2 6 Oбавезан   Милановић Саша
Водоснадбевање подземним водама 2 +2 5 Oбавезан   Стевановић Зоран
  Милановић Саша
Минералне воде 2 +2 5 Oбавезан   Крунић Оливера
Предмет изборног блока4 2 +2
Хидрогеолошко картирање 2 +3 7 Oбавезан   Јемцов Игор
  Живановић Владимир
Теренска настава - Хидрогеолошко картирање 0 +3 +2 4 Oбавезан   Јемцов Игор
  Живановић Владимир
Израда бунара 3 +2 6 Oбавезан   Милановић Саша
Изворишта и захвати подземних вода 2 +2 5 Oбавезан   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Заштита подземних вода 2 +2 5 Oбавезан   Живановић Владимир
  Јемцов Игор
Предмет изборног блока5 2 +2
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизике Б 2 +2 5 Изборни   Вучковић Дејан
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
  Ђурић Драгана
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни   Аболмасов Биљана
  Крушић Јелка
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
           
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање подземних вода 1 3 +2 7 Oбавезан   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Пројектовање у хидрогеологији 3 +2 7 Oбавезан   Миленић Дејан
Геотермална енергија 2 +2 5 Oбавезан   Миленић Дејан
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
ГИС примена у геологији 2 +2 5 Oбавезан   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Регионална хидрогеологија 2 +2 5 Oбавезан   Крунић Оливера
Завршни испит (ХГ) 0 +0 7 Oбавезан
Предмет изборног блока8 1 +4 +2
Предмет изборног блока9 1 +4
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Хидрогеохемија 2 +2 5 Изборни   Штрбачки Јана
Хидрогеологија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Живановић Владимир
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизике Б 2 +2 5 Изборни   Вучковић Дејан
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Методе истраживања седиментних стена 2 +2 5 Изборни   Матовић Весна
Геологија квартара Б 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Теренска настава-регионална 1 +4 +2 7 Изборни   Крунић Оливера
Теренска настава група предмета 1 +4 +2 7 Изборни   Миленић Дејан
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Стручна пракса-искоришћавање подземних вода 1 +4 7 Изборни   Докмановић Петар
Стручна пракса-заштита подземних вода 1 +4 7 Изборни   Штрбачки Јана
           

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти