Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Хидрогеологија - мастер студије

[скупи све]

Услови за упис  

Остварено 240 ЕСПБ бодова на основним академским студијама.

Циљеви студијског програма  

» стицање научних и стручних знања и вештина вишег специјалистичког нивоа и могућност наставка образовања на докторским студијама;
» преношење знања потребних за професионалну делатност у области хидрогеологије и вођење стручних пројеката;
» развијање способности за креативно решавање комплексних и мултидисциплинарних стручних инжењерских проблема;
» обезбеђивање стручног и научног подмлатка;
» осавремењавање програмских садржаја и повећање применљивости стечених знања за професионалну инжењерску делатност у области хидрогеологије;
» континуирани развој струке и науке и обезбеђење актуелности студијског програма.

Даљи приступ  

Ималац дипломе се може уписати на докторске академске студије.

Професионални статус  

Мастер инжењер геологије Студенти који су успешно завршили овај студијски програм су у стању да у области хидрогеологије:
» самостално и тимски обављају све врсте инжењерских задатка и послова у области хидрогеологије;
» пројектују основна, детаљна и комплексна хидрогеолошка истраживања;
» квалитетно изводе теренска истраживања и лабораторијска испитивања;
» користе технике, вештине и савремене програмске алате и софтвере у инжењерској пракси;
» унапређују своја знања и прате научни развој матичне хидрогеолошке и суседних области и развој технологија током професионалне каријере.


Наставни план и програм
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методологија научног рада 2 +2 6 Oбавезан   Васић Љиљана
Менаџмент подземних водних ресурса 2 +2 6 Oбавезан   Васић Љиљана
Мелиоративна хидрогеологија 2 +2 6 Oбавезан   Ристић Вакањац Весна
Семинар 0 +0 +6 4 Oбавезан
Теренски практични рад 0 +3 3 Oбавезан
Предмет изборног блока10 2 +2
Генеза и лежишта минералних вода 2 +2 6 Oбавезан   Крунић Оливера
  Врањеш Ана
Студијски истраживачки рад 0 +0 +7 5 Oбавезан
Завршни рад (ХГ) 0 +0 12 Oбавезан
Предмет изборног блока11 2 +2
Изборни блок10 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање подземних вода 2 2 +2 6 Изборни   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
Изотопска хидрогеологија 2 +2 6 Изборни   Миленић Дејан
  Врањеш Ана
Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода 2 +2 6 Изборни   Јемцов Игор
  Тодоровић Маја
Примењена хидрологија (са основама примењене статистике у хидрогеологији) 2 +2 6 Изборни   Ристић Вакањац Весна
Изборни блок11 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Водопривреда 2 +2 6 Изборни   Ристић Вакањац Весна
Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи 2 +2 6 Изборни   Врањеш Ана
  Миленић Дејан
Карактеризација и инжењеринг карстних издани 2 +2 6 Изборни   Милановић Саша
  Васић Љиљана
  Петровић Бранислав