Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геофизика

Хидрогеологија - докторске студије

[скупи све]

Услови за упис  

Остварено 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама.

Циљеви студијског програма  

» образовање кадрова, који су способни за вођење научних и комплексних истраживања и реализацију сложених пројеката у области подземних вода и геотермалне енергије,
» развијање креативних способности и оригиналности у постављању и решавању научних проблема у домену хидрогеологије и мултидисциплинарних проблема у којима је потребно учешће хидрогеологије,
» оспособљавање кадрова за самостални и висококвалитетан научни рад и за обављање релевантних научних истраживања из области хидрогеологије, односно из свих ужих специјалности и научних дисциплина које се изучавају на Студијском програму за хидрогеологију,
» обезбеђивање стручног и научног подмлатка.

Даљи приступ  

Систем високог образовања у Републици Србији не предвиђа наставак студија након завршетка докторских академских студија.

Професионални статус  

Доктор наука – геолошко инжењерство Студенти који су успешно завршили овај студијски програм су у стању да у области хидрогеологије:
» систематично примењују и демонстрирају знања из области хидрогеологије у целини,
» организују и спроводе комплексна испитивања из различитих хидрогеолошких специјалности: анализе услова формирања, кретања и истицања подземних вода, дефинисања комплексних физичких и хемијских процеса који се одвијају у подземним водама и геолошкој средини, постављања и примене савремених поступака за истраживање и рационално коришћење подземних вода за најразличитије потребе, пројектовање и реализацију захвата подземних, минералних вода и геотермалне енергије
» користе и активно у пракси примењују најновија сазнања из области хидрогеологије и суседених дисциплина,
» развијају своје креативне способности да самостално постављају, организују и воде научна истраживања,
» поштују етичке кодексе при научним истраживањима,
» поседују задовољавајући ниво писане и усмене комуникације и самосталног приказа и саопштавања постигнутих научних резултата на домаћим и међународним научним конференцијама и да објављују своје резултате у водећим научним часописима,
» самостално решавају сложене практичне и теоријске проблеме из хидрогеолошких специјалности покривених садржајем одговарајућих изборних варијанти током студија и да у тим специјалностима самостално или колективно организују предлоге развојних и научних истраживања код домаћих и иностраних научних фондова,
» учествују или руководе домаћим и међународним научним пројектима финансираним из различитих фондова,
» активно раде на побољшању међународне научне сарадње и подизању угледа своје земље,
» преносе стечена научна знања колегама у својој средини и афирмишу матичну научну област и њена достигнућа.


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Семинар 1 1 +0 5 Oбавезан   Крунић Оливера
  Докмановић Петар
  Поломчић Душан
  Ристић Вакањац Весна
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Бајић Драгољуб
  Милановић Саша
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Живановић Владимир
  Хајдин Бојан
  Васић Љиљана
  Атанацковић Небојша
  Петровић Бранислав
  Тодоровић Маја
Самостални публиковани рад П1 1 +0 5 Oбавезан   Крунић Оливера
  Докмановић Петар
  Поломчић Душан
  Ристић Вакањац Весна
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Бајић Драгољуб
  Милановић Саша
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Живановић Владимир
  Хајдин Бојан
  Васић Љиљана
  Атанацковић Небојша
  Петровић Бранислав
  Тодоровић Маја
Предмет изборног блока12 4 +0
Практични истраживачки рад 4 +0 15 Oбавезан   Крунић Оливера
  Докмановић Петар
  Поломчић Душан
  Ристић Вакањац Весна
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Бајић Драгољуб
  Милановић Саша
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Атанацковић Небојша
  Тодоровић Маја
Семинар 2 1 +0 5 Oбавезан   Крунић Оливера
  Докмановић Петар
  Поломчић Душан
  Ристић Вакањац Весна
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Бајић Драгољуб
  Милановић Саша
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Живановић Владимир
  Хајдин Бојан
  Васић Љиљана
  Атанацковић Небојша
  Петровић Бранислав
  Тодоровић Маја
Предмет изборног блока13 4 +0
Изборни блок12 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких басена 4 +0 20 Изборни   Докмановић Петар
  Крунић Оливера
  Миленић Дејан
  Штрбачки Јана
  Бајић Драгољуб
  Хајдин Бојан
  Врањеш Ана
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких масива 4 +0 20 Изборни   Ристић Вакањац Весна
  Јемцов Игор
  Живановић Владимир
  Поломчић Душан
  Милановић Саша
  Васић Љиљана
  Атанацковић Небојша
  Тодоровић Маја
Изборни блок13 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Магматска петрогенеза 4 +0 10 Изборни   Цветковић Владица
Просторно-временска анализа структурних података 4 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Седиментациони системи 4 +0 10 Изборни   Гајић Виолета
Магматски комплекси и формације - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Шарић Кристина
Микротектоника 4 +0 10 Изборни   Стојадиновић Урош
Седиментологија неогених језерских басена Србије 4 +0 10 Изборни   Гајић Виолета
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Пројекат докторске дисертације 2 +0 5 Oбавезан   Крунић Оливера
  Докмановић Петар
  Ристић Вакањац Весна
  Поломчић Душан
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Живановић Владимир
  Милановић Саша
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Васић Љиљана
  Ћук Ђуровић Марина
  Атанацковић Небојша
Студијски истраживачки рад 1 2 +0 5 Oбавезан   Крунић Оливера
  Докмановић Петар
  Ристић Вакањац Весна
  Поломчић Душан
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Живановић Владимир
  Милановић Саша
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Васић Љиљана
  Атанацковић Небојша
  Тодоровић Маја
Предмет изборног блока14 4 +0
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине 4 +0 15 Oбавезан   Јемцов Игор
  Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
  Живановић Владимир
  Штрбачки Јана
Рад са СЦИ листе 3 +0 15 Oбавезан
Изборни блок14 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода 4 +0 20 Изборни   Ристић Вакањац Весна
  Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
  Јемцов Игор
  Живановић Владимир
  Хајдин Бојан
  Милановић Саша
  Васић Љиљана
  Тодоровић Маја
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије 4 +0 20 Изборни   Крунић Оливера
  Миленић Дејан
  Докмановић Петар
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Атанацковић Небојша
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Студијски истраживачки рад 2 0 +0 5 Oбавезан   Крунић Оливера
  Докмановић Петар
  Поломчић Душан
  Ристић Вакањац Весна
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Бајић Драгољуб
  Живановић Владимир
  Хајдин Бојан
  Милановић Саша
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Васић Љиљана
  Атанацковић Небојша
  Тодоровић Маја
Самостални публиковани рад П2 0 +0 5 Oбавезан   Крунић Оливера
  Докмановић Петар
  Поломчић Душан
  Ристић Вакањац Весна
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Бајић Драгољуб
  Живановић Владимир
  Хајдин Бојан
  Милановић Саша
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Васић Љиљана
  Атанацковић Небојша
  Тодоровић Маја
  Петровић Бранислав
Студијски истраживачки рад 3 0 +0 5 Oбавезан   Крунић Оливера
  Докмановић Петар
  Поломчић Душан
  Ристић Вакањац Весна
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Бајић Драгољуб
  Живановић Владимир
  Хајдин Бојан
  Милановић Саша
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Васић Љиљана
  Атанацковић Небојша
  Тодоровић Маја
Одбрана докторске дисертације (ХГ) 0 +0 5 Oбавезан
Израда докторске дисертације (ХГ) 0 +0 20 Oбавезан
Израда докторске дисертације (ХГ) 0 +0 20 Oбавезан