Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Инжењерство заштите животне средине - основне академске студије

[скупи све]

Услови за упис  

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма  

» образовање инжењера компетентних за обављање професионалних послова у области заштите животне средине (испитивању и одређивању нивоа загађености земљишта, воде и ваздуха; контроли утицаја загађења на животну средину; планирању, избору и примени одређених технологија заштите животне средине; геомеханичком испитивању и избору локација за депоновање, складиштење и одлагање отпада; решавању задатака везаних за проблематику пречишћавања отпадних вода; праћењу квалитета - мониторинга животне средине ради превенције загађења; ремедијацији и рекултивацији деградираних површина; припреми и рециклирању индустријског отпада; решавању проблема буке у животној средини; планирању и пројектовању система заштите животне средине;
» развој креативних способности и приступа у разматрању и решавању стручних проблема у вези са заштитом животне средине;
» стицање способности неопходних за самосталан и тимски рад и презентацију података;
» обезбеђивање фундаменталних знања неопходних за праћење наставе на вишим степенима студија (мастер и докторске студија);
» стварање навика за перманентно образовање и напредовање у области заштите животне средине.

Даљи приступ  

Ималац дипломе се може уписати на мастер академске студије.

Професионални статус  

Дипломирани инжењер заштите животне средине Студенти који су успешно завршили овај студијски програм су у стању да у области заштите животне средине:
» разумеју и примене фундаментална знања у решавању инжењерских проблема у области заштите животне средине (управљање отпадом, пројектовања ремедијације деградираних површина, припрема и рециклирање индустријског отпада, пречишћавање отпадних вода, пројектовање заштите ваздуха, пројектовање заштите од буке и вибрација, решавање проблема мониторинга у животној средини, пројектовање система заштите животне средине);
» разумеју, уочавају, формулишу и решавају инжењерске проблеме у области заштите животне средине;
» користе технике, вештине и савремене програмске алате у инжењерској пракси;
» пројектују и спроводе инжењерске мере а затим анализирају и интерпретирају добијене резултате;
» раде самостално или у тиму на решавању стручних проблема и ефикасно комуницирају са стручњацима различитих профила;
» унапређују своје знање и прате развој технике и технологије у мултидисциплинарној области заштите животне средине;
» имају професионалну и етичку одговорност у процесу решавања проблема заштите животне средине и разумеју утицај инжењерских решења на друштво и околину.


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска графика 2 +3 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
Техничка физика 3 +2 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Јовковић Драгутин
Информатика 1 2 +3 7 Oбавезан   Станковић Ранка
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан   Стојадиновић Урош
  Милошевић Маја
Енглески језик 1 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
  Ђорђевић Марија
Математика 1 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Механика 1 3 +3 8 Oбавезан   Гроздановић Инес
  Петровић Ана
Основи рударства 2 +1 4 Oбавезан   Глигорић Милош
  Лутовац Сузана
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 6 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Шарић Кристина
Предмет изборног блока1 2 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Минералне сировине, друштво и одрживи развој 2 +0 4 Изборни   Бељић Чедомир
  Урошевић Катарина
Заштита животне средине 2 +0 4 Изборни   Цвјетић Александар
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 2 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Механика 2 3 +2 6 Oбавезан   Васовић Небојша
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Електротехника у рударству 2 +2 5 Oбавезан   Александровић Снежана
Предмет изборног блока2 2 +2
Машински елементи 3 +2 7 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Милетић Филип
Хемија 3 +2 7 Oбавезан   Илић Марија
  Мијатовић Александар
Термодинамика 3 +2 6 Oбавезан   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Вероватноћа и статистика 2 +2 5 Oбавезан   Станковић Ранка
  Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Отпорност материјала 2 +2 5 Изборни   Гроздановић Инес
  Петровић Ана
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Енглески језик 2 2 +2 5 Изборни   Беко Лидија
  Ђорђевић Марија
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика флуида 2 +2 5 Изборни   Васовић Небојша
Информатика 2 2 +2 5 Изборни   Станковић Ранка
  Ристић Маја
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Oбавезан   Илић Марија
Систем управљања животном средином 2 +2 5 Oбавезан   Ристовић Ивица
Карактеризација и управљање отпадом 2 +2 5 Oбавезан   Нишић Драгана
  Пантелић Урош
Механика стена и тла 2 +2 5 Oбавезан   Гојковић Небојша
  Рупар Вељко
Геодезија са рударским мерењима 2 +2 5 Oбавезан   Ганић Александар
Предмет изборног блока4 2 +2
Пречишћавање отпадних вода 2 +2 5 Oбавезан   Игњатовић Љубиша
Загађење и заштита ваздуха 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Техничка заштита и безбедност на раду 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Стручна пракса (ЗЖС) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе енергетике 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
  Ивезић Дејан
Нумеричка анализа 2 +2 5 Изборни   Ћебић Дејан
Анализа загађивача животне средине 2 +2 5 Изборни   Мијатовић Александар
Експлоатација нафте и гаса 2 +2 5 Изборни  
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Технологија површинске експлоатације 2 +2 5 Изборни   Димитријевић Бојан
  Јанковић Иван
Основе метода подземног откопавања 2 +2 5 Изборни   Лапчевић Вељко
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Припрема минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Костовић Милена
  Благојев Марина
Техника бушења и минирања 2 +2 5 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
           
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Одлагање индустријског отпада 2 +2 5 Oбавезан   Нишић Драгана
Припрема и рециклирање отпада 2 +2 5 Oбавезан   Костовић Милена
  Благојев Марина
Процена утицаја објеката и технолошких процеса на животну средину 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
  Пантелић Урош
Инжењерска економика 2 +2 5 Oбавезан   Бељић Чедомир
  Урошевић Катарина
Предмет изборног блока7 2 +2
Предмет изборног блока8 2 +2
Мониторинг у животној средини 2 +2 5 Oбавезан   Нишић Драгана
Бука у животној средини 2 +2 5 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Стручна пракса (ЗЖС) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Завршни рад (ЗЖС) 0 +0 5 Oбавезан
Предмет изборног блока9 2 +2
Предмет изборног блока10 2 +2
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Сагоревање 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
Стабилност и санација косина 2 +2 5 Изборни   Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Геоинформатика 2 +2 5 Изборни   Станковић Ранка
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине и уређаји за рекултивацију терена и рад на депонијама 2 +2 5 Изборни   Ђенадић Стеван
Законска регулатива из заштите животне средине 2 +2 5 Изборни   Ристовић Ивица
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа 2 +2 5 Изборни   Лазић Предраг
Заштита од минирања 2 +2 5 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Изборни блок10 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +2 5 Изборни   Димитријевић Бојан
Заштита на машинама и уређајима 2 +2 5 Изборни   Милисављевић Владимир