Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Инжењерство заштите животне средине - основне академске студије

[прошири све]

Услови за упис  

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма  

Даљи приступ  

Професионални статус  


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска графика 2 +3 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
Техничка физика 3 +2 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Јовковић Драгутин
Информатика 1 2 +3 7 Oбавезан   Станковић Ранка
  Манић Милош
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан   Стојадиновић Урош
  Милошевић Маја
Енглески језик 1 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
Математика 1 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Механика 1 3 +3 8 Oбавезан   Гроздановић Инес
Основи рударства 2 +1 4 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 6 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Шарић Кристина
Предмет изборног блока1 2 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Минералне сировине, друштво и одрживи развој 2 +0 4 Изборни   Бељић Чедомир
Заштита животне средине 2 +0 4 Изборни   Цвјетић Александар
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 2 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Механика 2 3 +2 6 Oбавезан   Васовић Небојша
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
  Црногорац Лука
Електротехника у рударству 2 +2 5 Oбавезан   Александровић Снежана
Предмет изборног блока2 2 +2
Машински елементи 3 +2 7 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Милетић Филип
Хемија 3 +2 7 Oбавезан   Илић Марија
Термодинамика 3 +2 6 Oбавезан   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Вероватноћа и статистика 2 +2 5 Oбавезан   Станковић Ранка
  Ћебић Дејан
  Ристић Маја
  Манић Милош
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Отпорност материјала 2 +2 5 Изборни   Гроздановић Инес
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Енглески језик 2 2 +2 5 Изборни   Беко Лидија
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика флуида 2 +2 5 Изборни   Васовић Небојша
Информатика 2 2 +2 5 Изборни   Станковић Ранка
  Манић Милош
  Ристић Маја
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Oбавезан   Илић Марија
Систем управљања животном средином 2 +2 5 Oбавезан   Ристовић Ивица
Карактеризација и управљање отпадом 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Механика стена и тла 2 +2 5 Oбавезан   Гојковић Небојша
  Рупар Вељко
Геодезија са рударским мерењима 2 +2 5 Oбавезан   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Предмет изборног блока4 2 +2
Пречишћавање отпадних вода 2 +2 5 Oбавезан
Загађење и заштита ваздуха 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Техничка заштита и безбедност на раду 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Стручна пракса (ЗЖС) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Нишић Драгана
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе енергетике 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
  Ивезић Дејан
Нумеричка анализа 2 +2 5 Изборни   Ћебић Дејан
Анализа загађивача животне средине 2 +2 5 Изборни   Илић Марија
Експлоатација нафте и гаса 2 +2 5 Изборни  
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Технологија површинске експлоатације 2 +2 5 Изборни   Димитријевић Бојан
Основе метода подземног откопавања 2 +2 5 Изборни   Торбица Славко
  Лапчевић Вељко
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Припрема минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Костовић Милена
  Никшић Ђурица
Техника бушења и минирања 2 +2 5 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
           
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Одлагање индустријског отпада 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Припрема и рециклирање отпада 2 +2 5 Oбавезан   Костовић Милена
Процена утицаја објеката и технолошких процеса на животну средину 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
Инжењерска економика 2 +2 5 Oбавезан   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Предмет изборног блока7 2 +2
Предмет изборног блока8 2 +2
Мониторинг у животној средини 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Бука у животној средини 2 +2 5 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Стручна пракса (ЗЖС) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Нишић Драгана
Завршни рад (ЗЖС) 0 +0 5 Oбавезан
Предмет изборног блока9 2 +2
Предмет изборног блока10 2 +2
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Сагоревање 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
Стабилност и санација косина 2 +2 5 Изборни   Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Геоинформатика 2 +2 5 Изборни   Станковић Ранка
  Пешић-Георгиадис Милица
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине и уређаји за рекултивацију терена и рад на депонијама 2 +2 5 Изборни   Јованчић Предраг
  Ђенадић Стеван
Законска регулатива из заштите животне средине 2 +2 5 Изборни   Ристовић Ивица
  Нишић Драгана
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа 2 +2 5 Изборни   Лазић Предраг
Заштита од минирања 2 +2 5 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Изборни блок10 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +2 5 Изборни   Димитријевић Бојан
  Шубарановић Томислав
  Илић Саша
Заштита на машинама и уређајима 2 +2 5 Изборни   Милисављевић Владимир
           

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти