Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Инжењерство нафте и гаса - основне академске студије

[прошири све]

Услови за упис  

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма  

Даљи приступ  

Професионални статус  


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска графика 2 +3 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
Техничка физика 3 +2 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Јовковић Драгутин
Информатика 1 2 +3 7 Oбавезан   Станковић Ранка
  Манић Милош
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан   Стојадиновић Урош
  Милошевић Маја
Енглески језик 1 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
Математика 1 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Механика 1 3 +3 8 Oбавезан   Гроздановић Инес
Основи рударства 2 +1 4 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 6 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Шарић Кристина
Предмет изборног блока1 2 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Минералне сировине, друштво и одрживи развој 2 +0 4 Изборни   Бељић Чедомир
Заштита животне средине 2 +0 4 Изборни   Цвјетић Александар
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 2 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Механика 2 3 +2 6 Oбавезан   Васовић Небојша
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
  Црногорац Лука
Електротехника у рударству 2 +2 5 Oбавезан   Александровић Снежана
Предмет изборног блока2 2 +2
Машински елементи 3 +2 7 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Милетић Филип
Хемија 3 +2 7 Oбавезан   Илић Марија
Термодинамика 3 +2 6 Oбавезан   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Вероватноћа и статистика 2 +2 5 Oбавезан   Станковић Ранка
  Ћебић Дејан
  Ристић Маја
  Манић Милош
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Отпорност материјала 2 +2 5 Изборни   Гроздановић Инес
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Енглески језик 2 2 +2 5 Изборни   Беко Лидија
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика флуида 2 +2 5 Изборни   Васовић Небојша
Информатика 2 2 +2 5 Изборни   Станковић Ранка
  Манић Милош
  Ристић Маја
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Физика лежишта флуида 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Технологија израде бушотина 1 2 +2 5 Oбавезан   Лековић Бранко
Лежишта и истраживање нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Костић Александар
  Алексић Николета
Механика стена и тла 2 +2 5 Oбавезан   Гојковић Небојша
  Рупар Вељко
Машине и уређаји за експлоатацију нафте и гасa 2 +2 5 Oбавезан   Ивезић Дејан
  Маџаревић Александар
Предмет изборног блока4 2 +2
Разрада нафтних и гасних лежишта 1 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Технологија израде бушотина 2 2 +2 5 Oбавезан   Лековић Бранко
Припрема нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Производња нафте и гаса 1 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Oбавезан   Васиљевић Ивана
  Ђурић Драгана
Стручна пракса (НИГ) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Изборни   Илић Марија
Основе енергетике 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
  Ивезић Дејан
           
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Производња нафте и гаса 2 2 +2 5 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Разрада нафтних и гасних лежишта 2 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Транспорт нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
Управљање лежиштима угљоводоничних флуида 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Гасоводни системи и компресорске станице 2 +2 5 Oбавезан   Ивезић Дејан
  Маџаревић Александар
Стручна пракса (НИГ) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Лековић Бранко
  Црногорац Мирослав
Завршни рад (НИГ) 0 +0 5 Oбавезан
Предмет изборног блока8 2 +2
Предмет изборног блока9 2 +2
Изборни блок5 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Законска регулатива из заштите животне средине 2 +2 5 Изборни   Ристовић Ивица
  Нишић Драгана
Хемија и прерада нафте и гаса 2 +2 5 Изборни   Илић Марија
Топлотни мотори 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотермална енергија 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Сагоревање 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
Метрологија и стандардизација 2 +2 5 Изборни   Александровић Снежана
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геодезија са рударским мерењима 2 +2 5 Изборни   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Дистрибуција гаса 2 +2 5 Изборни   Танасијевић Милош
  Маџаревић Александар
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Математички модели, нумерички алгоритми и рачунарске технологије 2 +2 5 Изборни   Станков Драган
Експлоатација и одржавање гасоводних система 2 +2 5 Изборни   Јованчић Предраг
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска економика 2 +2 5 Изборни   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Разрада нафтних и гасних лежишта 3 2 +2 5 Изборни  
Техничка заштита и безбедност на раду 2 +2 5 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
           

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти