Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Инжењерство нафте и гаса - основне академске студије

[скупи све]

Услови за упис  

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма  

» образовање будућег стручњака за компетентно обављање делатности из области нафтног рударства и инжењерства природног гаса;
» стицање фундаменталних знања неопходних за наставак образовања (мастер и докторске студије) и за праћење технолошког развоја у свим областима процеса експлоатације нафте и природног гаса;
» оспособљавање за коришћења савремених метода, техника и програмских алата;
» развој интердисциплинарног и мултидисциплинарног приступа решавању комплексних проблема природних, привредних и пословних процеса и система;
» развој креативног приступа разматрању проблема и критичког мишљења;
» стицање високог нивоа знања и практичних вештина из области инжењерства нафте и гаса.

Даљи приступ  

Ималац дипломе се може уписати на мастер академске студије.

Професионални статус  

Дипломирани инжењер рударства Студенти који су успешно завршили овај студијски програм, су у стању да у области инжењерства нафте и гаса:
» примене стечена фундаментална знања из инжењерства нафте и гаса;
» примене знања из области природно-математичких наука, општих инжењерских дисциплина и специфичних геолошких дисциплина;
» разумеју, дефинишу и решавају инжењерске проблеме;
» имају свеобухватан приступ проучавању комплексних проблема процеса експлоатације нафте и природног гаса;
» користе савремене методе, технике и програмске алате у инжењерској пракси;
» раде самостално или у мултидисциплинарном тиму и ефикасно комуницирају;
» раде на различитим пословима везаним за нафтну и гасну привреду;
» поседују професионалну и етичку одговорност инжењера за експлоатацију течних и гасовитих лежишта минералних сировина;
» разумеју утицај инжењерских решења на друштво и животну средину;
» прате технолошки развој инжењерства нафте и гаса и сродних инжењерских дисциплина.


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска графика 2 +3 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
Техничка физика 3 +2 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Јовковић Драгутин
Информатика 1 2 +3 7 Oбавезан   Станковић Ранка
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан   Стојадиновић Урош
  Милошевић Маја
Енглески језик 1 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
  Ђорђевић Марија
Математика 1 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Механика 1 3 +3 8 Oбавезан   Гроздановић Инес
  Петровић Ана
Основи рударства 2 +1 4 Oбавезан   Глигорић Милош
  Лутовац Сузана
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 6 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Шарић Кристина
Предмет изборног блока1 2 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Минералне сировине, друштво и одрживи развој 2 +0 4 Изборни   Бељић Чедомир
  Урошевић Катарина
Заштита животне средине 2 +0 4 Изборни   Цвјетић Александар
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 2 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Механика 2 3 +2 6 Oбавезан   Васовић Небојша
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Електротехника у рударству 2 +2 5 Oбавезан   Александровић Снежана
Предмет изборног блока2 2 +2
Машински елементи 3 +2 7 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Милетић Филип
Хемија 3 +2 7 Oбавезан   Илић Марија
  Мијатовић Александар
Термодинамика 3 +2 6 Oбавезан   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Вероватноћа и статистика 2 +2 5 Oбавезан   Станковић Ранка
  Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Отпорност материјала 2 +2 5 Изборни   Гроздановић Инес
  Петровић Ана
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Енглески језик 2 2 +2 5 Изборни   Беко Лидија
  Ђорђевић Марија
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика флуида 2 +2 5 Изборни   Васовић Небојша
Информатика 2 2 +2 5 Изборни   Станковић Ранка
  Ристић Маја
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Физика лежишта флуида 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
  Томић Лола
Технологија израде бушотина 1 2 +2 5 Oбавезан   Црногорац Мирослав
Лежишта и истраживање нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Алексић Николета
Механика стена и тла 2 +2 5 Oбавезан   Гојковић Небојша
  Рупар Вељко
Машине и уређаји за експлоатацију нафте и гасa 2 +2 5 Oбавезан   Ивезић Дејан
  Маџаревић Александар
Предмет изборног блока4 2 +2
Разрада нафтних и гасних лежишта 1 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
  Томић Лола
Технологија израде бушотина 2 2 +2 5 Oбавезан   Црногорац Мирослав
Припрема нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Даниловић Душан
  Илић Марија
Производња нафте и гаса 1 2 +2 5 Oбавезан   Црногорац Мирослав
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Oбавезан   Васиљевић Ивана
  Сретковић Бранислав
Стручна пракса (НИГ) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Црногорац Мирослав
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Изборни   Илић Марија
Основе енергетике 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
  Ивезић Дејан
           
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Производња нафте и гаса 2 2 +2 5 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Разрада нафтних и гасних лежишта 2 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
  Томић Лола
Транспорт нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
Управљање лежиштима угљоводоничних флуида 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
  Томић Лола
Гасоводни системи и компресорске станице 2 +2 5 Oбавезан   Ивезић Дејан
  Маџаревић Александар
Стручна пракса (НИГ) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Црногорац Мирослав
Завршни рад (НИГ) 0 +0 5 Oбавезан
Предмет изборног блока8 2 +2
Предмет изборног блока9 2 +2
Изборни блок5 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Законска регулатива из заштите животне средине 2 +2 5 Изборни   Ристовић Ивица
Хемија и прерада нафте и гаса 2 +2 5 Изборни   Илић Марија
Топлотни мотори 2 +2 5 Изборни   Маџаревић Александар
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотермална енергија 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
  Врањеш Ана
Сагоревање 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
Метрологија и стандардизација 2 +2 5 Изборни   Александровић Снежана
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геодезија са рударским мерењима 2 +2 5 Изборни   Ганић Александар
Дистрибуција гаса 2 +2 5 Изборни   Маџаревић Александар
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Математички модели, нумерички алгоритми и рачунарске технологије 2 +2 5 Изборни   Станков Драган
Експлоатација и одржавање гасоводних система 2 +2 5 Изборни   Јованчић Предраг
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска економика 2 +2 5 Изборни   Бељић Чедомир
  Урошевић Катарина
Разрада нафтних и гасних лежишта 3 2 +2 5 Изборни  
Техничка заштита и безбедност на раду 2 +2 5 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
  Пантелић Урош