Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Инжењерство нафте и гаса - мастер студије

[скупи све]

Услови за упис  

Остварено 240 ЕСПБ бодова на основним академским студијама.

Циљеви студијског програма  

» проширење фундаменталног инжењерског образовања из одговарајућих области везаних за:
» пројектовање и израду дубоких нафтних и гасних бушотина,
» математичко моделирање и симулацију лежишта нафте и гаса,
» примену метода за повећање искоришћења лежишта нафте и гаса,
» пројектовање и оптимизацију експлоатације, припреме и транспорта нафте и гаса,
» пројектовање и управљање системима за дистрибуцију природног гаса,
» пројектовање складишта природног гаса, и
» обављање телеметријског и супервизијског надзора технолошких процеса;
» стицање знања неопходних за наставак образовања на докторским студијама;
» оспособљавање за коришћења савремених метода, техника и програмских алата;
» развој интердисциплинарног и мултидисциплинарног приступа решавању комплексних проблема природних, привредних и пословних процеса и система;
» развој креативног приступа разматрању проблема и критичког мишљења;
» стицање високог нивоа знања и практичних вештина из области инжењерства нафте и гаса.

Даљи приступ  

Ималац дипломе се може уписати на докторске академске студије.

Професионални статус  

Мастер инжењер рударства Студенти који су успешно завршили овај студијски програм, су у стању да у области инжењерства нафте и гаса:
» примене стечена знања из инжењерства нафте и гаса;
» примене знања из области природно-математичких наука, општих инжењерских дисциплина и специфичних геолошких дисциплина;
» разумеју, дефинишу и решавају инжењерске проблеме;
» имају свеобухватан приступ проучавању комплексних проблема процеса експлоатације нафте и природног гаса;
» користе савремене методе, технике и програмске алате у инжењерској пракси;
» раде самостално или у мултидисциплинарном тиму и ефикасно комуницирају;
» раде на различитим пословима везаним за нафтну и гасну привреду;
» поседују професионалну и етичку одговорност инжењера за експлоатацију течних и гасовитих лежишта минералних сировина;
» разумеју утицај инжењерских решења на друштво и животну средину концептом одрживог развоја;
» прате технолошки развој инжењерства нафте и гаса и сродних инжењерских дисциплина.


Наставни план и програм
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Oбавезан   Ћебић Дејан
Моделирање разраде нафтних лежишта 2 +2 6 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Методе повећања искоришћења нафтних лежишта 2 +2 6 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
  Томић Лола
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Одабрана поглавља из производње и транспорта нафте и гаса 2 +2 6 Oбавезан   Даниловић Душан
Пројектовање и израда нафтних и гасних бушотина 2 +2 6 Oбавезан   Лековић Бранко
Израда завршног рада 0 +0 4 Oбавезан
Завршни рад (НИГ) 0 +0 8 Oбавезан
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геоинформационе технологије 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
  Пешић-Георгиадис Милица
Моделирање дисперзије загађења животне средине 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
  Пантелић Урош
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Енергетика и одрживи развој 2 +2 6 Изборни   Ивезић Дејан
  Живковић Марија
Техничка дијагностика 2 +2 6 Изборни   Јованчић Предраг
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Аутоматизација и управљање процесима 2 +2 6 Изборни   Ивезић Дејан
Методе научно-истраживачког рада 2 +2 6 Изборни   Миљановић Игор
Моделирање разраде гасних и гасокондензатних лежишта 2 +2 6 Изборни