Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геофизика

Рударско инжењерство - докторске студије

[скупи све]

Услови за упис  

Остварено 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама.

Даљи приступ  

Систем високог образовања у Републици Србији не предвиђа наставак студија након завршетка докторских академских студија.


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока1 4 +0
Предмет изборног блока1 4 +0
Предмет изборног блока2 4 +0
Предмет изборног блока2 4 +0
Израда докторске дисертације (РУД) 0 +0 10 Oбавезан
Израда докторске дисертације (РУД) 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Вишекритеријумско одлучивање у рударском инжењерству 4 +0 10 Изборни   Миљановић Игор
Геостатистика и ГИС 4 +0 10 Изборни   Станковић Ранка
Диференцијалне једначине и Нумеричка анализа 4 +0 10 Изборни   Ћебић Дејан
Нелинеарна динамика 4 +0 10 Изборни   Гроздановић Инес
Феномени преноса топлоте и масе 4 +0 10 Изборни   Живковић Марија
Примена метода анализе нелинеарних временских серија у инжењерству 4 +0 10 Изборни   Васовић Небојша
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Информациони системи 4 +0 10 Изборни   Станковић Ранка
  Китановић Оливера
Одабрана поглавља из Вероватноће и Статистике 4 +0 10 Изборни   Ћебић Дејан
Одабрана поглавља физике 4 +0 10 Изборни   Дамњановић Весна
Примена метода меког рачунарства у рударском инжењерству 4 +0 10 Изборни   Миљановић Игор
Хемија граничних фаза 4 +0 10 Изборни  
Фрактали у геомеханици 4 +0 10 Изборни   Васовић Небојша
  Гојковић Небојша
Физичка хемија површинских процеса и заштите животне средине 4 +0 10 Изборни
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока3 4 +0 +6
Предмет изборног блока3 4 +0 +6
Предмет изборног блока4 4 +0
Предмет изборног блока4 4 +0
Израда докторске дисертације (РУД) 0 +0 10 Oбавезан
Израда докторске дисертације (РУД) 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Аерозагађење 4 +0 +6 10 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Геомеханичка истраживања за потребе изградње подземних објеката 4 +0 10 Изборни   Гојковић Небојша
Дискретни модели стенског масива 4 +0 10 Изборни  
Инвестиционо одлучивање у условима неодређености 4 +0 10 Изборни   Глигорић Зоран
  Бељић Чедомир
Мерење и управљање процесима 4 +0 10 Изборни   Александровић Снежана
Методе избора рударских машина 4 +0 10 Изборни   Игњатовић Драган
Механохемијска активација 4 +0 10 Изборни   Костовић Милена
Мултиваријабилни системи управљања 4 +0 10 Изборни   Ивезић Дејан
Неконвенционални нафтни и гасни ресурси 4 +0 10 Изборни   Каровић-Маричић Весна
Одабрана поглавља из експлоатације нафте и гаса 4 +0 10 Изборни   Даниловић Душан
Одабрана поглавља из механике стена 4 +0 10 Изборни   Гојковић Небојша
  Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Одабрана поглавља из технологије површинске експлоатације 4 +0 10 Изборни   Кричак Лазар
Одабрана поглавља разраде гасних и гасокондензатних лежишта 4 +0 10 Изборни  
Оптимизaциja рaдa мeхaнизaциje у пoдзeмнoj eксплoaтaциjи 4 +0 10 Изборни   Милисављевић Владимир
Оптимизација параметара метода подземног откопавања 2 4 +0 10 Изборни   Глушчевић Бранко
Оптимизација транспортних система у рудницима 4 +0 10 Изборни   Ристовић Ивица
Посебна поглавља из израде подземних просторија 4 +0 10 Изборни   Токалић Раде
Прерада вода 2 4 +0 10 Изборни
Просторна визуелизација рударских објеката 4 +0 10 Изборни   Милутиновић Александар
Савремени геодетски инструменти и мерни системи 4 +0 10 Изборни   Ганић Александар
Сигурност функционисања рударских машина 4 +0 10 Изборни   Танасијевић Милош
Теоријски принципи гравитацијске концентрације 4 +0 10 Изборни   Костовић Милена
Теоријски принципи уситњавања и класирања 4 +0 10 Изборни   Лазић Предраг
Техноекономска оцена пројеката у рударству 2 4 +0 10 Изборни   Стевановић Дејан
Управљање отпадом 4 +0 10 Изборни  
Изборни блок4 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Анализа животног циклуса 4 +0 10 Изборни   Ристовић Ивица
Енергетски системи и моделирање у енергетици 4 +0 10 Изборни   Ивезић Дејан
  Живковић Марија
Критеријуми лома и класификације стенског материјала 4 +0 10 Изборни   Гојковић Небојша
  Чебашек Владимир
Моделирање процеса подземног откопавања лежишта угља 4 +0 10 Изборни   Глушчевић Бранко
Одабрана поглавља из бушења и минирања 4 +0 10 Изборни   Кричак Лазар
Одабрана поглавља из механизације у подземној експлоатацији 4 +0 10 Изборни   Милисављевић Владимир
Одабрана поглавља из померања поткопаног терена и заштите објеката 4 +6 10 Изборни   Милутиновић Александар
Одабрана поглавља из припреме и транспорта нафте и гаса 4 +0 10 Изборни   Даниловић Душан
Одабрана поглавља из рударских мерења 4 +6 10 Изборни   Ганић Александар
Одабрана поглавља из стимулације производних система 4 +0 10 Изборни   Каровић-Маричић Весна
Одабрана поглавља из хидрауличких и пнеуматичких машина у рударству 4 +0 10 Изборни   Ивезић Дејан
Одабрана поглавља пројектовања и израде нафтних и гасних бушотина 4 +0 10 Изборни   Лековић Бранко
Одабрана поглавља разраде нафтних лежишта 4 +0 10 Изборни  
Оптимизација пројектовања подземних рудника 4 +0 10 Изборни   Глигорић Зоран
Оптимизација система површинске експлоатације 4 +0 10 Изборни   Стевановић Дејан
Планирање и оптимизација површинских копова 4 +0 10 Изборни   Стевановић Дејан
Планирање и организација производње у подземној експлаотацији лежишта минералних сировина 4 +0 10 Изборни   Бељић Чедомир
  Глигорић Зоран
Продужетак животног века рударских машина 4 +0 10 Изборни   Игњатовић Драган
  Јованчић Предраг
Пројектовање подградних система 4 +0 10 Изборни   Токалић Раде
Савремени материјали 4 +0 10 Изборни   Лутовац Сузана
Сигурност и заштита у рударским технолошким системима 4 +0 10 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Статика и динамика рударских машина 4 +0 10 Изборни   Јованчић Предраг
Теоријски принципи лужења и екстракције минералних и техногених сировина 4 +0 10 Изборни   Костовић Милена
Теоријски принципи магнетске и електричне концентрације 4 +0 10 Изборни   Костовић Милена
Теоријски принципи флотацијске концентрације 4 +0 10 Изборни   Лазић Предраг
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације (РУД) 0 +0 25 Oбавезан
Научно истраживачки рад 0 +0 5 Oбавезан
Израда докторске дисертације (РУД) 0 +0 20 Oбавезан
Научно истраживачки рад 1 0 +0 5 Oбавезан
Одбрана докторске дисертације (РУД) 0 +0 5 Oбавезан