Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Петрологија и геохемија - мастер студије


Наставни план и програм
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геохемија литосфере 2 +2 5 Oбавезан
Магматске стене 2 +2 5 Oбавезан
Седиментологија ц 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Метаморфне стене 2 +2 5 Oбавезан
Методе у геохемији 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Научно истраживачки рад (ДАС) 3 +0 2 Oбавезан
Теренска настава из петрологије и геохемије 2 +4 8 Oбавезан
Изборни блок1 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геоморфолошка анализа 2 +2 5 Изборни
Економика минералних ресурса 2 +2 5 Изборни
Реконструкција палеосредина 2 +2 5 Изборни
Стратиграфија Паратетиса 2 +2 5 Изборни
Изборни блок2 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија квартара 2 +2 5 Изборни
Физичка хемија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни
Кристалооптика 2 +2 5 Изборни
Стратиграфија Карпато-балканида 2 +2 5 Изборни
Изборни блок3 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија угља 2 +2 5 Изборни
Рендгенска структурна анализа 2 +2 5 Изборни
Стратиграфија континентално језерског терцијара 2 +2 5 Изборни
Изборни блок4 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија нафте 2 +2 5 Изборни
Магматске стене Србије 2 +2 5 Изборни
Стратиграфија Динарида Србије 2 +2 5 Изборни
Изборни блок5 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Вулканологија 2 +2 5 Изборни
Генетска минералогија 2 +2 5 Изборни
Менаџмент и маркетинг минералних ресурса 2 +2 5 Изборни
           
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Средине стварања магматских и метаморфних стена 2 +2 5 Oбавезан
Примењена петрографија 2 +2 5 Oбавезан
Теоријска петрологија 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Студијски истраживачки рад 4 0 +16 15 Oбавезан
Дипломски рад 0 +0 15 Oбавезан
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Аналитика неорганских загађивача 2 +2 5 Изборни  
Формациона геологија 2 +2 5 Изборни
Геохемија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни
Испитивање слојевитих силиката методом рендгенске дифракције 2 +2 5 Изборни
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе стратиграфских истраживања 2 +2 5 Изборни
Савремени инструменти у кристалографији 2 +2 5 Изборни
Геохемија хидросфере и атмосфере 2 +2 5 Изборни
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геохемија животне средине 2 +2 5 Изборни
Припрема минералних сировина Б 2 +2 5 Изборни
           

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти

DIMESEE-2: Dubrovnik International ESEE Mining School: Implementing innovations