ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Истраживање лежишта минералних сировина
Регионална геологија
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Хидрогеологија - мастер студије

Web: http://www.rgf.bg.ac.rs/dhg/

Усавршавање на Хидрогеологији кроз процес дипломских академских студија је прилагођавано новим сазнањима у хидрогеологији и сродним наукама, као и потребама научно истраживачког рада. Кроз израду дипломског рада и на бази избора опционих предмета студенти се заправо опредељују за један од два главна профила, односно уже научне области: 1. Водоснабдевање и менаџмент подземних водних ресурса или 2. Хидрогеоекологију. Дипломске академске студије на Студијском програму хидрогеологија, образују компетентне стручњаке са теоријским знањима и практичним вештинама, неопходним за квалификацију дипломирани инжењер хидрогеологије-мастер. Овај и овако конципиран студијски програм једини је у академској мрежи Србије, који нуди дипломско академско -мастер- образовање из области хидрогеологије. Програм је осмишљен тако да код студента развије вештине и способности за пројектовање и извођење комплексних објеката за захват подземних вода и примену знања у најразличитијим примењеним истраживањима подземних вода у домену водоснабдевања становништва и индустрије, искоришћавања геотермалне енергије, филтрације подземних вода и заштите вода, као и заштите од подземних вода на методолошки осмишљеном и научно занованом приступу. Студијски програм Хидрогеологија омогућује дипломираним инжењерима да својим знањем, касније у пракси, значајно допринесу рационалном управљању и бољем коришћењу природних водних ресурса, очувању животног простора, евентуално и санацији постојећих водних објеката и тиме представљају важан елемент за успешни привредни развој наше земље.


Наставни план и програм
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Менаџмент подземних водних ресурса 2 +2 6 Oбавезан   Стевановић Зоран
Методологија научног рада 2 +2 6 Oбавезан   Стевановић Зоран
Пројекат дипломског рада 3 +3 8 Oбавезан   Бајић Драгољуб
  Бајић Драгољуб
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Практични истраживачки рад 0 +8 3 Oбавезан   Докмановић Петар
  Стевановић Зоран
  Крунић Оливера
  Поломчић Душан
  Ристић Вакањац Весна
  Јемцов Игор
  Миленић Дејан
  Бајић Драгољуб
  Милановић Саша
  Врањеш Ана
  Штрбачки Јана
  Живановић Владан
  Хајдин Бојан
  Васић Љиљана
Семинар 2 +2 4 Oбавезан
Стручна пракса 0 +3 3 Oбавезан   Докмановић Петар
  Поломчић Душан
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока1 2 +2
Завршни рад 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Генеза и лежишта минералних вода 2 +2 5 Изборни   Крунић Оливера
Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода 2 +2 5 Изборни   Јемцов Игор
  Живановић Владимир
Регулација издани 2 +2 5 Изборни   Стевановић Зоран
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Изотопска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Мелиоративна хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Ристић Вакањац Весна
Примењена хидрологија (са основама примењене статистике) 2 +2 5 Изборни   Ристић Вакањац Весна
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Урбана хидрогеологија (са хг зонама аерације) 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Водопривреда 2 +2 5 Изборни   Ристић Вакањац Весна
Моделирање подземних вода 2 2 +2 5 Изборни   Поломчић Душан
  Бајић Драгољуб
           


Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти