Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Геофизика - основне академске студије

Геофизика је научна дисциплина која изучава природу, дејство и последице дејства сила на природну средину. Геофизика развија своје методе кроз директно осматрање поља дефинисаних силама и кроз осматрање појава физичких интеракција. Студенти ће научити како се инструменталним мерењима на терену решава грађа простора испод Земљине површи. Ако волите рад са инструментима, ако вас привлачи прецизност у мерењима, ако вас занима рад са рачунарима, ако сте склони решавању математичких и физичких проблема и коначно, ако вам се допада рад у природи, упишите геофизику! Постаните и ви члан наше малобројне породице од око 450 дипломираних инжењера-геофизичара од 1950. године до данас.
Студије: основне академске (3 године), дипломске академске (2 године) и докторске студије (3 године).
Места запослења: Геолошки институт Србије, Сеизмолошки завод, Нафтагас, Геомагнетски завод, Геофизички институт, низ приватних предузећа.


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа геологија 3 +2 6 Oбавезан
Математика I 3 +3 6 Oбавезан
Хемија 3 +3 7 Oбавезан
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан
Теренска настава из Опште геологије 1 +1 2 Oбавезан
Нацртна геометрија 2 +2 4 Oбавезан
Математика 2 3 +3 6 Oбавезан
Физика 2 3 +2 6 Oбавезан
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан
Енглески језик 2 2 +2 4 Oбавезан
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Oбавезан
Математика 3 3 +2 5 Oбавезан
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан
Енглески језик 3 1 +2 3 Oбавезан
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +2
Лежишта минералних сировина Б 2 +2 5 Oбавезан
Енглески језик 4 1 +1 2 Oбавезан
Примена рачунара у геофизици 1 +3 6 Oбавезан
Геолошко картирање 1 3 +3 7 Oбавезан
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни
Основи нуклеарне физике 2 +2 5 Изборни
Истражно бушење Б 2 +2 5 Изборни
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Палеогеографија 2 +2 5 Изборни
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи гемологије 2 +2 5 Изборни  
Настанак и развој живог света 2 +2 5 Изборни
Геонаслеђе и геотуризам 2 +2 5 Изборни
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан
Основи сеизмологије 2 +2 5 Oбавезан
Основи гравиметрије 2 +2 5 Oбавезан
Основи електрометрије 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Основи сеизмометрије 2 +2 5 Oбавезан
Основи магнетометрије 2 +2 5 Oбавезан
Стручна пракса из геофизике I 3 +0 2 Oбавезан
Предмет изборног блока6 2 +2
Теренска настава из геофизике I 2 +2 5 Oбавезан
Завршни рад из геофизике 0 +0 8 Oбавезан
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Стратиграфија Србије 2 +2 5 Изборни
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија лежишта нафте и гаса 2 +2 5 Изборни
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Изборни
Геолошки хазард и ризик 2 +2 5 Изборни
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни
Физичке основе геотермије 2 +2 5 Изборни
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни