ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Истраживање лежишта минералних сировина
Регионална геологија
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Геофизика - мастер студије

Овај студијски програм образује квалитетне и компететне кадрове из области геофизике, који носе стручни назив Дипломирани инжењер геологије. Студијски програм завршеним студентима дипломских студија пружи све елементе потребне да, на основу прикупљених података на терену и у лабораторији, дају квалитативну и квантитативну интерпретацију у различитим доменима, у којима геофизика има значајан допринос за разумевање проблема који се решавају, а везани су за Земљу као радну средину (укључујући природне процесе и антропогене утицаје, као и теоријске и практичне аспекте проблема). Сврха реализације студијског програма Геофизика јасно је формулисана и кроз структуру програма, односно низ теоријских и апликативних предмета. Тиме завршени студент дипломских студија стиче образовање, којим је оспособљен да решава постављене проблеме у оквиру геофизике и које му омогућава разумевање комплетног спектра догађаја везаних за геолошке процесе и рударску струку, али и грађевинарство, археологију, екологију и сличне области, у којима се геофизика примењује. Дипломирани инжењер геофизике има право да руководи пројектима и израдама елабората, након што положи стручни испит. Овакав програм се у Србији реализује једино на Универзитету у Београду на Рударско-геолошком факултету.


Наставни план и програм
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе математичке физике 3 +3 6 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Николић Добрица
Простирање таласа кроз еластичну средину 3 +3 7 Oбавезан   Гроздановић Инес
Гравиметрија 1 +3 6 Oбавезан   Васиљевић Ивана
Електрометрија 1 +3 6 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
Магнетометрија и палеомагнетизам 2 +2 5 Oбавезан   Цветков Весна
Нумеричке методе 3 +2 5 Oбавезан   Станков Драган
Трансформације потенцијалних поља 1 +3 6 Oбавезан   Игњатовић Снежана
Сеизмика изазваних таласа 2 +2 5 Oбавезан   Сретеновић Бранислав
Стручна пракса из геофизике II 0 +3 2 Oбавезан
Предмет изборног блока7 2 +2
Предмет изборног блока8 2 +2
Научно истраживачки рад (ДАС) 3 +0 2 Oбавезан
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Електромагнетометрија 2 +2 5 Изборни   Игњатовић Снежана
Геологија нафте 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
  Алексић Николета
ГИС апликација у геологији 2 +2 5 Изборни   Тривић Бранислав
Вулканологија 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геофизички каротаж 2 +2 5 Изборни  
Неотектoника 2 +2 5 Изборни   Тољић Маринко
Магматске стене Србије 2 +2 5 Изборни   Шарић Кристина
Структурно-тектонска анализа 2 +2 5 Изборни   Тривић Бранислав
           
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геофизички мониторинг 3 +3 7 Oбавезан   Вучковић Дејан
Физичка својства Земљине унутрашњости 3 +2 6 Oбавезан   Цветков Весна
Пројектовање и извођење комплексних геофизичких истраживања 2 +3 7 Oбавезан   Старчевић Мирослав
Предмет изборног блока9 2 +2
Предмет изборног блока10 2 +2
Студијски исраживачки рад 0 +12 5 Oбавезан
Студијски истраживачки рад (ГФ) 12 +0 4 Oбавезан
Теренска настава из геофизике II 2 +2 5 Oбавезан   Ђурић Драгана
Дипломски рад из геофизике 0 +0 20 Oбавезан
Изборни блок9 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија квартара 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Анализа аномалија гравитационог и магнетног поља 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
Обрада и тумачење сеизмичких сигнала 2 +2 5 Изборни   Ђурић Драгана
Геологија угља 2 +2 5 Изборни   Животић Драгана
  Алексић Николета
Изборни блок10 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Средине стварања магматских и метаморфних стена 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Методе стратиграфских истраживања 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Геоморфолошка анализа 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
  Крстеканић Немања
Спектрална анализа 2 +2 5 Изборни   Гроздановић Инес
           


Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти