Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Геофизика - мастер студије

Овај студијски програм образује квалитетне и компететне кадрове из области геофизике, који носе стручни назив Дипломирани инжењер геологије. Студијски програм завршеним студентима дипломских студија пружи све елементе потребне да, на основу прикупљених података на терену и у лабораторији, дају квалитативну и квантитативну интерпретацију у различитим доменима, у којима геофизика има значајан допринос за разумевање проблема који се решавају, а везани су за Земљу као радну средину (укључујући природне процесе и антропогене утицаје, као и теоријске и практичне аспекте проблема). Сврха реализације студијског програма Геофизика јасно је формулисана и кроз структуру програма, односно низ теоријских и апликативних предмета. Тиме завршени студент дипломских студија стиче образовање, којим је оспособљен да решава постављене проблеме у оквиру геофизике и које му омогућава разумевање комплетног спектра догађаја везаних за геолошке процесе и рударску струку, али и грађевинарство, археологију, екологију и сличне области, у којима се геофизика примењује. Дипломирани инжењер геофизике има право да руководи пројектима и израдама елабората, након што положи стручни испит. Овакав програм се у Србији реализује једино на Универзитету у Београду на Рударско-геолошком факултету.


Наставни план и програм
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе математичке физике 3 +3 6 Oбавезан
Простирање таласа кроз еластичну средину 3 +3 7 Oбавезан
Гравиметрија 1 +3 6 Oбавезан
Електрометрија 1 +3 6 Oбавезан
Магнетометрија и палеомагнетизам 2 +2 5 Oбавезан
Нумеричке методе 3 +2 5 Oбавезан
Трансформације потенцијалних поља 1 +3 6 Oбавезан
Сеизмика изазваних таласа 2 +2 5 Oбавезан
Стручна пракса из геофизике II 0 +3 2 Oбавезан
Предмет изборног блока7 2 +2
Предмет изборног блока8 2 +2
Научно истраживачки рад (ДАС) 3 +0 2 Oбавезан
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Електромагнетометрија 2 +2 5 Изборни
Геологија нафте 2 +2 5 Изборни
ГИС апликација у геологији 2 +2 5 Изборни
Вулканологија 2 +2 5 Изборни
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геофизички каротаж 2 +2 5 Изборни  
Неотектoника 2 +2 5 Изборни
Магматске стене Србије 2 +2 5 Изборни
Структурно-тектонска анализа 2 +2 5 Изборни
           
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геофизички мониторинг 3 +3 7 Oбавезан
Физичка својства Земљине унутрашњости 3 +2 6 Oбавезан
Пројектовање и извођење комплексних геофизичких истраживања 2 +3 7 Oбавезан
Предмет изборног блока9 2 +2
Предмет изборног блока10 2 +2
Студијски исраживачки рад 0 +12 5 Oбавезан
Студијски истраживачки рад (ГФ) 12 +0 4 Oбавезан
Теренска настава из геофизике II 2 +2 5 Oбавезан
Дипломски рад из геофизике 0 +0 20 Oбавезан
Изборни блок9 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија квартара 2 +2 5 Изборни
Анализа аномалија гравитационог и магнетног поља 2 +2 5 Изборни
Обрада и тумачење сеизмичких сигнала 2 +2 5 Изборни
Геологија угља 2 +2 5 Изборни
Изборни блок10 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Средине стварања магматских и метаморфних стена 2 +2 5 Изборни
Методе стратиграфских истраживања 2 +2 5 Изборни
Геоморфолошка анализа 2 +2 5 Изборни
Спектрална анализа 2 +2 5 Изборни