Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Геотехника - основне академске студије

Геотехника је интердисциплинарна научна област која чини спој између геологије, као природне науке и техничких наука, пре свега грађевинарства и рударства. Инжењери геотехнике учествују у истраживањима терена за потребе урбанистичког планирања, пројектовања и грађења објеката високоградње, путева, пруга, аеродрома, тунела, мостова, брана и др. На студијском програму се стичу теоријска и практична знања неопходна при истраживањима и санацији клизишта, одрона, тецишта и осталих савремених инжењерско геолошких процеса, као и у заштити геолошке и животне средине.
Студије: основне академске (4 године) и дипломске академске (1 година).
Места запослења: Геолошки институт Србије, ЕПС, Геосонда, Косовопројект, Енергопројект, Саобраћајни институт ЦИП, Институт за путеве, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Институт за испитивање материјала, Рударски институт, као и већи број приватних предузећа.


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа геологија 3 +2 6 Oбавезан
Хемија 3 +3 7 Oбавезан
Теренска настава из Опште геологије 1 +1 2 Oбавезан
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан
Математика 1 3 +3 6 Oбавезан
Нацртна геометрија 2 +2 4 Oбавезан
Математика 2 3 +3 6 Oбавезан
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан
Енглески језик 2 2 +2 4 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +3
Предмет изборног блока2 2 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Настанак и развој живог света 2 +2 5 Изборни
Информатика 1 2 +3 6 Изборни
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Историја геологије 2 +0 2 Изборни  
Теренска настава из Основа геотехнике 0 +1 1 Изборни
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Oбавезан
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан
Историјска геологија Б 4 +2 6 Oбавезан
Основи геофизике Б 2 +2 5 Oбавезан
Техничка механика 2 +1 3 Oбавезан
Геолошко картирање 1 3 +3 7 Oбавезан
Геотехнички истражни радови 2 +1 3 Oбавезан
Наука о чврстоћи 2 +3 5 Oбавезан
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Теренска настава из геолошког картирања 2 +3 7 Oбавезан
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи рударства 2 +0 2 Изборни
Геонаслеђе и геотуризам 2 +2 5 Изборни
Изборни блок4 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Лежишта минералних сировина Б 2 +2 5 Изборни
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика тла 3 +2 6 Oбавезан
Геолошки грађевински материјали 2 +2 4 Oбавезан
Принципи инжењерске геологије 2 +2 4 Oбавезан
Механика стена 3 +2 6 Oбавезан
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Грађевинске конструкције у геотехници 3 +2 6 Oбавезан
Инжењерска геодинамика 3 +2 6 Oбавезан
Методе инжењескогеолошких истраживања 3 +3 7 Oбавезан
Предмет изборног блока7 2 +2
Предмет изборног блока8 2 +1
Теренска настава из Метода ИГ истраживања 0 +2 3 Oбавезан
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Изборни
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи сеизмологије 2 +2 5 Изборни
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни
Изборни блок7 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни
Апликација софтвера у геотехници 2 +2 5 Изборни
Изборни блок8 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехнички радови у стенама 2 +1 3 Изборни
Геотехнички радови у тлу 2 +1 3 Изборни
Урбана геологија 2 +1 3 Изборни
           
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геостатички прорачуни 3 +3 7 Oбавезан
Геотехничке мелиорације 3 +3 7 Oбавезан
Геотехнички услови изградње објеката 2 +2 5 Oбавезан
Геотехника заштите животне средине 2 +1 3 Oбавезан
Предмет изборног блока9 2 +2
Фундирање 3 +2 6 Oбавезан
Пројектовање ИГ истраживања 1 +3 6 Oбавезан
Предмет изборног блока10 2 +1
Семинарски рад 0 +0 3 Oбавезан
Теренска настава - инжењерска пракса 0 +5 5 Oбавезан
Завршни рад 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геолошки хазард и ризик 2 +2 5 Изборни
Геологија квартара Б 2 +2 5 Изборни
Геотехнички мониторинг 2 +2 5 Изборни
Изборни блок10 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотехнички радови у стенама 2 +1 3 Изборни
Геотехнички радови у тлу 2 +1 3 Изборни
Урбана геологија 2 +1 3 Изборни