Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Геотехника - мастер студије

Дипломске академске студије геотехнике образују компетентне стручњаке са теоријским знањима и практичним вештинама, неопходним за квалификацију дипломирани инжењер геотехнике-мастер, која је предвиђена Националним оквиром квалификација. Овај студијски програм је једини у академској мрежи Србије, који нуди дипломско академско -мастер- образовање из области геотехнике. То је програм, осмишљен тако да код студента развије вештине и способности за: пројектовање и извођење комплексних истраживања којима се утврђују геотехничка својства терена у интеракцији са разноврсним инжењерским активностима, обраду и интерпретацију резултата истраживања и, на основу њих, предлагање оптималних и рационалних пројектних решења. Резултати комплексних геотехничких истраживања су неопходни улазни подаци при многим инжењерским активностима у: просторном и урбанистичком планирању, пројектовању и грађењу најразличитијих објеката, изучавању природних-геолошких хазарда и заштити и очувању природне средине. Студијски програм за геотехнику омогућује дипломираним инжењерима да својим знањем, касније у пракси, значајно допринесу рационалној изградњи, бољем коришћењу природних материјала, очувању простора са планерско-урбанистичког аспекта, економичнијој ревитализацији и санацији постојећих објеката, заштити природне средине и др., и тиме представљају важан елемент у привредном развоју наше земље


Наставни план и програм
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика стена 2 3 +2 6 Oбавезан
Геостатички прорачуни 2 2 +3 6 Oбавезан
Геотехничке мелиорације 2 2 +3 6 Oбавезан
Инжењерска геодинамика 2 2 +3 6 Oбавезан
Механика тла 2 3 +2 6 Oбавезан
Фундирање 2 2 +2 4 Oбавезан
Студијски истраживачки рад (ГТ) 0 +0 +8 4 Oбавезан
Стручна пракса (гт) 0 +0 +3 2 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ДАС) 3 +0 2 Oбавезан
Дипломски рад 0 +0 18 Oбавезан