Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Инжењерство нафте и гаса - основне академске студије

Основни академски студијски програм Инжењерство нафте и гаса треба да образује будућег стручњака за компетентно обављање делатности из области нафтног рударства и инжењеринга природног гаса са циљем стицања стручне квалификације за могуће самостално деловање на извршним пословима на бушаћим и ремонтним постројењима, нафтним и гасним пољима, симулационим и истраживачким центрима, компанијама које се баве пројектовањем нафтне и гасне опреме, компанијама за диструбуцију гаса итд. Студенти се истовремено припремају за наставак студирања на вишем академском програму независно од усмерења, те за обављање инжењерских послова из подручја нафтно рударске струке и других струка које користе нафтно рударске објекте, као и знања и резултате истраживања остварене у струци.

Модули  


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе физике 3 +2 7 Oбавезан
Математика I 3 +3 8 Oбавезан
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан
Друштвене науке I 2 +0 3 Oбавезан
Информатика I 2 +3 6 Oбавезан
Механика I 3 +3 8 Oбавезан
Инжењерска графика 3 +3 6 Oбавезан
Основи рударства 2 +0 3 Oбавезан
Математика II 3 +3 8 Oбавезан
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 5 Oбавезан
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика II 3 +3 8 Oбавезан
Хемија 3 +2 6 Oбавезан
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан
Вероватноћа и статистика 2 +2 6 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +1
Електротехника у рударству 2 +2 6 Oбавезан
Термодинамика 3 +2 7 Oбавезан
Машински елементи 3 +3 7 Oбавезан
Механика стена и тла 3 +2 6 Oбавезан
Предмет изборног блока2 2 +1
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља физике 2 +1 4 Изборни  
Основи хидрогеологије 2 +1 4 Изборни
Енглески језик I 2 +1 4 Изборни
Друштвене науке II 2 +1 4 Изборни
Механика флуида 2 +1 4 Изборни
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља из хемије 2 +1 4 Изборни  
Информатика II 2 +1 4 Изборни
Нумеричка анализа 2 +1 4 Изборни
Заштита животне средине 2 +1 4 Изборни
Енглески језик II 2 +1 4 Изборни
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Аутоматизација и управљање процесима 2 +2 4 Oбавезан
Бушотински флуиди 2 +2 6 Oбавезан
Геологија лежишта нафте и гаса 2 +2 6 Oбавезан
Физика лежишта флуида 2 +2 6 Oбавезан
Предмет изборног блока3 2 +1
Предмет изборног блока4 2 +1
Експлоатација нафтних и гасних лежишта I 2 +2 6 Oбавезан
Припрема нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан
Разрада нафтних и гасних лежишта I 2 +2 6 Oбавезан
Технологија израде бушотина I 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока5 2 +1
Теренска настава и летња пракса (инг) 0 +8 4 Oбавезан
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Елементи и уређаји нафтних и гасних инсталација 2 +1 4 Изборни
Енергетика и одрживи развој 2 +1 4 Изборни
Хемија и прерада нафте и гаса 2 +1 4 Изборни
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Топлотни мотори 2 +1 4 Изборни
Истражно бушење за нафту и гас 2 +1 4 Изборни  
Експлоатација минералних сировина кроз бушотине 2 +2 4 Изборни
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Изборни
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине и уређаји за бушење, експлоатацију и транспорт нафте и гаса 2 +1 4 Изборни
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни
Техничка заштита и безбедност на раду 2 +1 4 Изборни