Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Инжењерство нафте и гаса - мастер студије

Свршени студенти дипломских студија Инжењерство нафте и гаса допуњују фундаментално инжењерско образовање одговарајућим специјализацијама. Циљ је да студенти са дипломом мастера разумеју веома сложене аспекте широког спектра процеса истраживања и експлатације нафте и гаса и да на бази интегрисања теоријског знања са теренским и лабораторијским истраживањима буду оспособљени за решавање и веома комплексних проблема у пракси. Притом се нарочита пажња усмерава на значај схватања амбивалентног контекста проблема природних ресурса, односно на разумевање потребе за проучавањем и експлоатацијом уз истовремену конзервацију минералних сировина, што је садржано у основи концепта одрживог развоја. Циљ овог студијског програма јесте да стручњаци стекну способност за интердисциплинарни и мултидисциплинарни приступ проучавања врло сложених природних, привредних и пословних процеса и система.


Наставни план и програм
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Oбавезан
Моделирање разраде нафтних лежишта 2 +2 6 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Базе података 2 +2 6 Изборни
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Увод у метод коначних елемената 2 +2 6 Изборни
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида 2 +2 6 Изборни
Моделирање утицаја експлоатације на животну средину 2 +2 6 Изборни
Еруптивна метода експлоатације нафтних и гасних бушотина 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Механичке методе експлоатације нафтних и гасних бушотина 2 +2 6 Изборни  
Технологија испирних флуида 2 +2 6 Изборни
Пројектовање и израда диригованих бушотина 2 +2 6 Изборни
Изборни блок4 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање разраде гасних и гасокондензатних лежишта 2 +2 6 Изборни  
Системи аутоматског управљања 2 +2 6 Изборни
Изборни блок5 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Пројектовање и израда нафтних и гасних бушотина 2 +2 6 Изборни
Пројектовање и израда истражних бушотина 2 +2 6 Изборни
Изборни блок6 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Технологија припреме и транспорта нафте и гаса 2 +2 6 Изборни  
Стимулација производних система 2 +2 6 Изборни