Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Рударско инжењерство - основне академске студије

Повезујући основне природне и техничке науке са наукама из области рударства и практичним проблемима из ове области, наставни план студијског програма Рударско инжењерство, осмишљен је тако да студенте оспособи да стечена знања и вештине примене у решавању реалних проблема сложених природних, привредних и пословних система.

Основне академске студије на студијском програму се остварују кроз 240 ЕСПБ бодова, у трајању од четири академске године. У прве две године студија студенти се едукују из области природно-математичких наука (физикa, хемијa, математикa, механикa, информатикa). Такође се едукација врши из општих инжењерских дисциплина (термодинамикa, основe машинства и електротехнике, технологијa материјала) и специфичних геолошких дисциплина (основе геологије, минералогија, петрографија и лежишта минералних сировина). Трећа и четврта година студија се састоје од обавезних и изборних предмета распоређених на седам модула. Сваки модул је дефинисан одговарајућим комбинацијама обавезних и изборних предмета, које уско профилишу одређени модул, а студентима дају неопходна знања о технологији експлоатације лежишта минералних сировина и стручне дисциплине.

Модули  


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе физике 3 +2 7 Oбавезан
Математика I 3 +3 8 Oбавезан
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан
Друштвене науке I 2 +0 3 Oбавезан
Информатика I 2 +3 6 Oбавезан
Механика I 3 +3 8 Oбавезан
Инжењерска графика 3 +3 6 Oбавезан
Основи рударства 2 +0 3 Oбавезан
Математика II 3 +3 8 Oбавезан
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 5 Oбавезан
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика II 3 +3 8 Oбавезан
Хемија 3 +2 6 Oбавезан
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан
Вероватноћа и статистика 2 +2 6 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +1
Електротехника у рударству 2 +2 6 Oбавезан
Термодинамика 3 +2 7 Oбавезан
Машински елементи 3 +3 7 Oбавезан
Механика стена и тла 3 +2 6 Oбавезан
Предмет изборног блока2 2 +1
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља физике 2 +1 4 Изборни  
Основи хидрогеологије 2 +1 4 Изборни
Енглески језик I 2 +1 4 Изборни
Друштвене науке II 2 +1 4 Изборни
Механика флуида 2 +1 4 Изборни
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља из хемије 2 +1 4 Изборни  
Информатика II 2 +1 4 Изборни
Нумеричка анализа 2 +1 4 Изборни
Заштита животне средине 2 +1 4 Изборни
Енглески језик II 2 +1 4 Изборни
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе бушења и минирања 2 +2 4 Oбавезан
Припрема минералних сировина 2 +2 6 Oбавезан
Технологија подземне експлоатације 2 +2 6 Oбавезан
Технологија површинске експлоатације 2 +2 6 Oбавезан
Предмет изборног блока3 2 +1
Предмет изборног блока4 2 +1
Техничка заштита и безбедност на раду 2 +2 6 Oбавезан
Рударске машине 2 +2 5 Oбавезан
Геодезија са рударским мерењима 2 +2 6 Oбавезан
Транспорт у рударству 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока5 2 +1
Теренска настава и летња пракса (ри) 0 +8 4 Oбавезан
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Аналитичка хемија 2 +1 4 Изборни  
Геомеханика 2 +1 4 Изборни
Енергетика и одрживи развој 2 +1 4 Изборни
Законска регулатива у рударству 2 +1 4 Изборни
Топлотни мотори 2 +1 4 Изборни
Нацртна геометрија - Котирана пројекција 2 +1 4 Изборни  
Архитектура рачунара и оперативни системи 2 +1 4 Изборни  
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Експлозиви и системи за иницирање 2 +1 4 Изборни
Истражно бушење 2 +1 4 Изборни
Одводњавање рудника 2 +1 4 Изборни
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Изборни
Хидрауличне и пнеуматске машине 2 +1 4 Изборни
Снабдевање рударских постројења електричном енергијом 2 +1 4 Изборни  
Основе електронике и телеметрије 2 +1 4 Изборни  
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Аутоматизација 2 +1 4 Изборни
Грађевинарство у рударству 2 +1 4 Изборни
Електричне машине и уређаји у рударству 2 +1 4 Изборни
Истражни радови 2 +1 4 Изборни
Методе испитивања минералних и техногених сировина 2 +1 4 Изборни
Техничка дијагностика 2 +1 4 Изборни
Технологија експлоатације течних и гасовитих минералних сировина 2 +1 4 Изборни
Принципи програмирања и виши програмски језик 2 +1 4 Изборни