Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геофизика

Рударско инжењерство - докторске студије

Програм се састоји из изборних студијских подручја односно предмета које студенти слободно бирају одмах по упису а везани су за ужа научна подручја научне области рударско инжењерство. Студијски програм рударско инжењерство се одликује јасном вертикалном проходношћу јер наведени програм представља директан континуитет програму који постоји на дипломским академским студијама рударског инжењерства. Програм студија јасно дефинише укупан број ЕСПБ предмета и студијског истраживачког рада, који се директно односе на реализацију докторске дисертације, као и број поена за саму докторску дисертацију. Студент може одабрати било коју комбинацију изборних предмета. Овај избор је предмет дискусије са ментором. Докторска дисертација је завршни део докторских студија. Свршени студент докторских студија рударског инжењерства добија звање доктор наука – рударско инжењерство, при чему су у додатку дипломе дефинисане одлике програма.
Докторске студије рударског инжењерства имају за циљ образовање кадрова који су способни за вођење научних истраживања високог квалитета и степена оригиналности, која ће допринети општем напредовању знања и дати допринос напретку у научној области рударског инжењерства. Студијски програм је усмерен на образовање доктора наука који ће у својој каријери вршити истраживања у областима експлоатације лежишта минералних сировина, технолошких процеса припреме минералних сировина, механизације и аутоматизације рударских машина и постројења, експлоатације нафте и гаса, енергетике, заштите животне средине и заштите на раду. Основни циљ образовног процеса на овим докторским студијама јесте да се, кроз изучавање изборних предмета и уз блиску сарадњу са ментором, студентима пружи свеобухватно и комплексно знање из одређене уже специјалности. Поред тога, код свршених студената се развија смисао за извођење научних истраживања мултидисциплинарног карактера, за квалитетну вербалну и писану комуникацију, самосталан приказ научних резултата, као и за успостављање и развијање међународне научне сарадње.


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока1 4 +0 +6
Предмет изборног блока1 4 +0 +6
Израда докторске дисертације 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока2 4 +0 +6
Предмет изборног блока2 4 +0 +6
Изборни блок1 (бира се два предмета) I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Напредне теме инжењерске математике 4 +0 +6 10 Изборни  
Нелинеарна динамика 4 +0 +6 10 Изборни
Одабрана поглавља из Вероватноће и Статистике 4 +0 +6 10 Изборни
Одабрана поглавља из Механике флуида 4 +0 +6 10 Изборни
Савремени материјали 4 +0 +6 10 Изборни
Физичка хемија површинских процеса и заштите животне средине 4 +0 +6 10 Изборни
Извори и детекција електромагнетског зрачења 4 +0 +6 10 Изборни
Интелигентни системи за подршку одлучивању 4 +0 +6 10 Изборни
Изборни блок2 (бира се два предмета) I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Критеријуми лома и класификације стенског материјала 4 +0 +6 10 Изборни
Метод коначних елемената 4 +0 +6 10 Изборни
Методе оптимизације 4 +0 +6 10 Изборни
Пројектовање информационих система 4 +0 +6 10 Изборни
Физички процеси у ниској атмосфери и животна средине 4 +0 +6 10 Изборни  
Хемија у рударству 4 +0 +6 10 Изборни  
Мултиваријабилни системи управљања 4 +0 +6 10 Изборни
Теоријски принципи уситњавања и класирања 4 +0 +6 10 Изборни
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока3 4 +0 +6
Предмет изборног блока3 4 +0 +6
Израда докторске дисертације 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока4 4 +0 +6
Предмет изборног блока4 4 +0 +6
Изборни блок3 (бира се два предмета) III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Прерада вода II 4 +0 +6 10 Изборни
Одабрана поглавља из експлоатације нафтних и гаснх лежишта 4 +0 +6 10 Изборни
Одабрана поглавља из припреме и транспорта нафте и гаса 4 +0 +6 10 Изборни
Геостатистичка процена експлоатационих рудних резерви 4 +0 +6 10 Изборни   Стевановић Дејан
Машине и уређаји за припремu минералних сировина - одабрана поглавља 4 +0 +6 10 Изборни
Механохемијска активација 4 +0 +6 10 Изборни
Сигурност функционисања рударских машина 4 +0 +6 10 Изборни
Управљање и рационално коришћење природног гаса 4 +0 +6 10 Изборни
Рециклирање комуналног отпада 4 +0 +6 10 Изборни
Оптимизација и планирање површинских копова 4 +0 +6 10 Изборни
Сигурност и заштита у рударским технолошким процес 4 +0 +6 10 Изборни
Одабрана поглавља из израде подземних просторија 4 +0 +6 10 Изборни
Изборни блок4 (бира се два предмета) III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Управљање отпадом - одабрана поглавља 4 +0 +6 10 Изборни
Теоријски принципи лужења и екстракције минералних и техногених сировина 4 +0 +6 10 Изборни
Теоријски принципи магнетске и електричне концентрације 4 +0 +6 10 Изборни
Теоријски принципи флотацијске концентрације 4 +0 +6 10 Изборни
Теоријски принципи гравитацијске концентрације 4 +0 +6 10 Изборни
Одабрана поглавља из стимулације производних система 4 +0 +6 10 Изборни
Аерозагађење 4 +0 +6 10 Изборни
Геомеханичка истраживања за потребе изградње подземних објеката 4 +0 +6 10 Изборни
Оптимизација система површинске експлоатације 4 +0 +6 10 Изборни
Техноекономска оцена пројекта у рударству II 4 +0 +6 10 Изборни
Оптимизација избора опреме у површинској експлоатацији 4 +0 +6 10 Изборни
Периоди и процеси у површинској експлоатацији 4 +0 +6 10 Изборни
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације 0 +0 25 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ДАС) 0 +0 +20 5 Oбавезан
Израда докторске дисертације 0 +0 25 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ДАС) 0 +0 +20 5 Oбавезан