Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Рачунарство и системско инжењерство у рударству - мастер студије


Наставни план и програм
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока49 2 +2
Предмет изборног блока50 2 +2
Предмет изборног блока51 2 +2
Предмет изборног блока52 2 +2
Предмет изборног блока53 2 +2
Предмет изборног блока54 2 +2
Предмет изборног блока55 2 +2
Предмет изборног блока56 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок49 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни  
Математичко моделовање и симулација реалних процеса 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок50 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Рачунарски интегрисане технологије 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок51 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Експертни системи и неуронске мреже 2 +2 6 Изборни  
Основе теорије игара и управљање ризиком 2 +2 6 Изборни  
Базе података 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок52 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање утицаја експлоатације на животну средину 2 +2 6 Изборни  
Мониторинг и управљање минеарлним ресурсима 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок53 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Роботика производних процеса 2 +2 6 Изборни  
Осонове теорија система и система за подршку одлучивању 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок54 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предвиђање и планирање у индустрији минерала 2 +2 6 Изборни  
Рачунарство у науци и савремени трендови 2 +2 6 Изборни  
Еволуција власништва у минерално-сировинском комплексу 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок55 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Сигурност функционисања 2 +2 6 Изборни  
Тржиште и берзанске активности минералним сировинама 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок56 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља операционих истраживања 2 +2 6 Изборни  
Техноекономска оцена пројеката у рударству 2 +2 6 Изборни  
           

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти