Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Инжењерство заштите на раду - мастер студије


Наставни план и програм
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока9 2 +2
Предмет изборног блока10 2 +2
Предмет изборног блока11 2 +2
Предмет изборног блока12 2 +2
Предмет изборног блока13 2 +2
Предмет изборног блока14 2 +2
Предмет изборног блока15 2 +2
Предмет изборног блока16 2 +2
Изборни блок9 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Посебне области физике 2 +2 6 Изборни  
Базе података 2 +2 6 Изборни
Изборни блок10 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Посебне области хемије 2 +2 6 Изборни  
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Технике узорковања и анализе 2 +2 6 Изборни
Изборни блок11 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни
Увод у метод коначних елемената 2 +2 6 Изборни
Изборни блок12 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање утицаја експлоатације на животну средину 2 +2 6 Изборни
Пројектовање система противпожарне заштите 2 +2 6 Изборни
Изборни блок13 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Техничка и биолошка рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +2 6 Изборни
Уситњавање и класирање 2 +2 6 Изборни
Изборни блок14 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Управљање стенским масивом 2 +2 6 Изборни
Евалуација пројеката заштите 2 +2 6 Изборни
Мере заштите при изради подземних просторија 2 +2 6 Изборни
Изборни блок15 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Депоновање флотацијске јаловине 2 +2 6 Изборни
Отпрашивање 2 +2 6 Изборни
Изборни блок16 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Пројектовање информационих система 2 +2 6 Изборни  
Систем управљања заштитом на раду 2 +2 6 Изборни
Прерада вода I 2 +2 6 Изборни
           

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти