Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Инжењерство заштите животне средине - мастер студије


Наставни план и програм
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
Предмет изборног блока8 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Посебне области физике 2 +2 6 Изборни  
Базе података 2 +2 6 Изборни
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Посебне области хемије 2 +2 6 Изборни  
Технике узорковања и анализе 2 +2 6 Изборни
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни
Увод у метод коначних елемената 2 +2 6 Изборни
Изборни блок4 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање утицаја експлоатације на животну средину 2 +2 6 Изборни
Пројектовање система противпожарне заштите 2 +2 6 Изборни
Изборни блок5 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Техничка и биолошка рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +2 6 Изборни
Физичка хемија животне средине 2 +2 6 Изборни
Изборни блок6 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Управљање стенским масивом 2 +2 6 Изборни
Евалуација пројеката заштите 2 +2 6 Изборни
Изборни блок7 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Транспорт минералних сировина кроз животну средину 2 +2 6 Изборни  
Депоновање флотацијске јаловине 2 +2 6 Изборни
Отпрашивање 2 +2 6 Изборни
Изборни блок8 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Пројектовање информационих система 2 +2 6 Изборни  
Прерада вода I 2 +2 6 Изборни