Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Механизација у рударству - мастер студије


Наставни план и програм
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока33 2 +2
Предмет изборног блока34 2 +2
Предмет изборног блока35 2 +2
Предмет изборног блока36 2 +2
Предмет изборног блока37 2 +2
Предмет изборног блока38 2 +2
Предмет изборног блока39 2 +2
Предмет изборног блока40 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок33 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Посебне области физике 2 +2 6 Изборни  
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни
Изборни блок34 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Експертни системи и неуронске мреже 2 +2 6 Изборни  
Машине и уређаји за помоћне и припремне радове на површинским коповима 2 +2 6 Изборни
Изборни блок35 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Метрологија и мерна техника 2 +2 6 Изборни  
Увод у метод коначних елемената 2 +2 6 Изборни
Машине и уређаји у припреми минералних сировина - одабрана поглавља 2 +2 6 Изборни
Изборни блок36 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Роботика производних процеса 2 +2 6 Изборни  
Специјални системи за транспорт и утовар у подземној експлоатацији 2 +2 6 Изборни
Статика и динамика рударских машина 2 +2 6 Изборни
Изборни блок37 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Рачунарски интегрисане технологије 2 +2 6 Изборни  
Базе података 2 +2 6 Изборни
Пројектовање рударских машина 2 +2 6 Изборни
Изборни блок38 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Сигурност функционисања 2 +2 6 Изборни  
Системи аутоматског управљања 2 +2 6 Изборни
Транспорт флуида у рударству 2 +2 6 Изборни
Изборни блок39 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Феномени преноса топлоте и масе 2 +2 6 Изборни
Техноекономска оцена пројеката у рударству 2 +2 6 Изборни
Изборни блок40 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља операционих истраживања 2 +2 6 Изборни  
Механизација за подграђивање откопаних простора и подземних просторија 2 +2 6 Изборни
           

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти