Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Рударска мерења - мастер студије


Наставни план и програм
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока25 2 +2
Предмет изборног блока26 2 +2
Предмет изборног блока27 2 +2
Предмет изборног блока28 2 +2
Предмет изборног блока29 2 +2
Предмет изборног блока30 2 +2
Предмет изборног блока31 2 +2
Предмет изборног блока32 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок25 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Посебне области физике 2 +2 6 Изборни  
Метрологија и мерна техника 2 +2 6 Изборни  
Базе података 2 +2 6 Изборни
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни
Изборни блок26 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Израда подземних инфраструктурних објеката 2 +2 6 Изборни
Изборни блок27 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Извоз вертикалним и косим просторијама 2 +2 6 Изборни  
Машине и уређаји за помоћне и припремне радове на површинским коповима 2 +2 6 Изборни  
Изравнање рудничких мрежа 2 +2 6 Изборни
Изборни блок28 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Рачунарски интегрисане технологије 2 +2 6 Изборни  
Техничка и биолошка рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +2 6 Изборни
Израда подземних просторија минирањем 2 +2 6 Изборни
Изборни блок29 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Рударска мерења II 2 +2 6 Изборни
Технологија и системи одводњавања површинских копова 2 +2 6 Изборни
Израда подземних просторија у посебно тешким условима 2 +2 6 Изборни
Изборни блок30 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Графичка документација рудника 2 +2 6 Изборни
Мониторинг системи у механици стена 2 +2 6 Изборни
Пројектовање вентилације рудника 2 +2 6 Изборни
Изборни блок31 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Испитивање деформација објеката 2 +2 6 Изборни
Оптимизација и планирање површинских копова 2 +2 6 Изборни
Изборни блок32 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Просторни информациони системи 2 +2 6 Изборни
Стабилност подземних просторија и објеката 2 +2 6 Изборни
           

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти