Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Припрема минералних сировина - мастер студије


Наставни план и програм
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока41 2 +2
Предмет изборног блока42 2 +2
Предмет изборног блока43 2 +2
Предмет изборног блока44 2 +2
Предмет изборног блока45 2 +2
Предмет изборног блока46 2 +2
Предмет изборног блока47 2 +2
Предмет изборног блока48 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок41 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Посебне области хемије 2 +2 6 Изборни  
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни
Изборни блок42 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Машине и уређаји у припреми минералних сировина - одабрана поглавља 2 +2 6 Изборни
Изборни блок43 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Експертни системи и неуронске мреже 2 +2 6 Изборни  
Методе испитивања минералних и техногених сировина - одабрана поглавља 2 +2 6 Изборни
Изборни блок44 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Базе података 2 +2 6 Изборни
Уситњавање и класирање 2 +2 6 Изборни
Изборни блок45 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Теоријски основи концентрација 2 +2 6 Изборни
Физичка хемија животне средине 2 +2 6 Изборни
Изборни блок46 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Депоновање флотацијске јаловине 2 +2 6 Изборни
Прерада вода I 2 +2 6 Изборни
Изборни блок47 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Тржиште и берзанске активности минералним сировинама 2 +2 6 Изборни  
Окрупњавање ситнозрних материјала 2 +2 6 Изборни
Процеси припреме енергетских, минералних и секундарних сировина II 2 +2 6 Изборни
Изборни блок48 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјални поступци у припреми минералних сировина 2 +2 6 Изборни
Технике узорковања и анализе 2 +2 6 Изборни
           

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти