Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Подземна експлоатација лежишта минералних сировина - мастер студије


Наставни план и програм
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока9 2 +2
Предмет изборног блока10 2 +2
Предмет изборног блока11 2 +2
Предмет изборног блока12 2 +2
Предмет изборног блока13 2 +2
Предмет изборног блока14 2 +2
Предмет изборног блока15 2 +2
Предмет изборног блока16 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок9 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Базе података 2 +2 6 Изборни
Економска оцена рудника 2 +2 6 Изборни
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок10 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни
Допрема репроматеријала и превоз радника 2 +2 6 Изборни  
Оптимизација конструкције подземних производних система 2 +2 6 Изборни
Изборни блок11 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Теренске методе истраживања стенског масива 2 +2 6 Изборни
Извоз вертикалним и косим просторијама 2 +2 6 Изборни  
Израда подземних инфраструктурних објеката 2 +2 6 Изборни
Изборни блок12 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геостатистичко моделирање лежишта 2 +2 6 Изборни
Напонско стање у стенском масиву 2 +2 6 Изборни
Изборни блок13 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Оптимизација параметара метода краткочелног откопавања 2 +2 6 Изборни  
Специјални системи за транспорт и утовар у подземној експлоатацији 2 +2 6 Изборни
Изборни блок14 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделска испитивања параметара метода откопавања 2 +2 6 Изборни  
Пројектовање вентилације рудника 2 +2 6 Изборни
Механизација за подграђивање откопаних простора и подземних просторија 2 +2 6 Изборни
Изборни блок15 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Оптимизација параметара метода широкочелног откопавања 2 +2 6 Изборни  
Систем управљања заштитом на раду 2 +2 6 Изборни
Управљање пројектима у подземној експлоатацији II 2 +2 6 Изборни
Изборни блок16 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Управљање стенским масивом 2 +2 6 Изборни
Стабилност подземних просторија и објеката 2 +2 6 Изборни
Одабрана поглавља операционих истраживања 2 +2 6 Изборни  
           

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти