Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Површинска експлоатација лежишта минералних сировина - мастер студије


Наставни план и програм
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
Предмет изборног блока8 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Базе података 2 +2 6 Изборни
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геостатистичко моделирање лежишта 2 +2 6 Изборни
Уситњавање и класирање 2 +2 6 Изборни
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Теренске методе истраживања стенског масива 2 +2 6 Изборни
Техничка и биолошка рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +2 6 Изборни
Изборни блок4 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање утицаја експлоатације на животну средину 2 +2 6 Изборни
Машине и уређаји за помоћне и припремне радове на површинским коповима 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок5 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Технологија и системи одводњавања површинских копова 2 +2 6 Изборни
Мониторинг и управљање минеарлним ресурсима 2 +2 6 Изборни  
Оптимизација и планирање површинских копова 2 +2 6 Изборни
Изборни блок6 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Менаџмент пројектима 2 +2 6 Изборни
Специјалне методе минирања и рушења објеката 2 +2 6 Изборни
Изборни блок7 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Мониторинг системи у механици стена 2 +2 6 Изборни
Систем управљања заштитом на раду 2 +2 6 Изборни
Изборни блок8 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Поузданост система површинске експлоатације 2 +2 6 Изборни
Техноекономска оцена пројеката у рударству 2 +2 6 Изборни
           

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти