ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Име и презиме: проф. др Зоран Стевановић
Звање: Редовни професор
Телефон: 3219 233; fax: 3241-557
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs
Адреса: Ђушина 7
Кабинет: 240
Катедра:
Катедра за хидрогеологију
Консултације: четвртак 11-12
Лична презентација:
 Преглед радова у репозиторијуму


Академска каријера:
  Година Институција Област
Докторат Рударско-геолошки факултет Геологија / Хидрогеологија
Магистратура Рударско-геолошки факултет Геологија / Хидрогеологија
Диплома Рударско-геолошки факултет Геологија / Хидрогеологија


Предмети - Акредитација 20:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Водоснабдевање подземним водама Хидрогеологија ОАС 2+2+0+0
Методе хидрогеолошких истраживања Хидрогеологија ОАС 3+2+0+0
Карактеризација и инжењеринг карстних издани Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Менаџмент подземних водних ресурса Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Методологија научног рада Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Инжењеринг и мониторинг карстних и пукотинских издани Хидрогеологија ДОС 5+0+0+0
Истраживачка студија (HG) Хидрогеологија ДОС ++0+
Пројекат докторске дисертације Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Самостални публиковани рад 1 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Самостални публиковани рад 2 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Семинар 3 Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Специјалне методе, концептуализација и биланс вода у карсту Хидрогеологија ДОС 5+0+0+0


Предмети - Акредитација 13:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Водоснадбевање подземним водама Хидрогеологија ОАС 2+2+0+0
Методе хидрогеолошких истраживања Хидрогеологија ОАС 3+2+0+0
Карактеризација и инжењеринг карстних издани Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Менаџмент подземних водних ресурса Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Методологија научног рада Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Пројекат докторске дисертације Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких масива Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Студијски истраживачки рад 1 Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0


Предмети - Акредитација 09:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Методе хидрогеолошких истраживања Хидрогеологија ОАС 3+3
Водоснабдевање подземним водама Хидрогеологија ОАС 2+2
Менаџмент подземних водних ресурса Хидрогеологија ДАС 2+2
Методологија научног рада Хидрогеологија ДАС 2+2
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДАС 0+8
Регулација издани Хидрогеологија ДАС 2+2
Претходна студија оправданости Хидрогеологија ДОС 2+0
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента подземних вода отворених структура Хидрогеологија ДОС 4+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода Хидрогеологија ДОС 6+0


Остало:
» Консултант УН ФАО, члан више међународних комисија и радних тела, Председник Скупштине Геолошког Института Србије

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти