Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Тектоника

Студијски програм:
Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS)
Економска геологија (V семестар -OAS)
Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS)
Петрологија и геохемија (V семестар -OAS)
Геофизика (V семестар -OAS)
Назив предмета: Тектоника
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Oпшта геологија, Структурна геологија
Циљ предмета:
Циљ овог курса је упознавање са тектоником плоча: фактографијом, процесима у граничним и интралитосферним доменима и механизмима хоризонталне и вертикалне мобилности.
Исход предмета:
Студенти стичу теоријска сазнања неопходна за разумевање фундаменталних геолошких проблема из различитих домена геологије.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод, унутрашња грађа Земље, тектонски покрети, тектоника литосферних плоча, дивергентни (екстезиони) тектонски режим, конвергентни тектонски режим, тектонски режим трансформних границе плоча, интралитосферни тектонски режим главне фазе развоја литосфере

Практична настава
Показни и практични самостални задаци везани за геометрију и кинематику литосферних плоча (полови ротације, брзине ширења у зони средњеокеанских гребена, брзине и вектори кретања плоча, геометријске операције на сфери).
Литература:
  1. Маровић, М., Геотектоника, скрипта
  2. Димитријевић, М.D., 2000. Основи геотектонике. ДИТ НИС, Нови Сад
  3. Хаин, Б.E. и Ломизе, М.Г., 1995. Геотектоника с основами геодинамике. Москв. Универз.
  4. Moores, E. & Twiss, R., 1999. Tectonics. W.H. Freeman & Co. ка, Београд.
Метода извођења наставе:
Уз предавања екс катедра, која ће бити праћена аудио-визуелном презентацијом, предвиђена су и вежбања, конципирана на бази решавања практичних проблема које захтева самостално ангажовање студената
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
2
15
40 (2*20)
10
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти