Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геологија лежишта нафте и гаса

Студијски програм:
Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS)
Економска геологија (V семестар -OAS)
Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS)
Геофизика (V семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)
Назив предмета: Геологија лежишта нафте и гаса
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов:
Нема
Циљ предмета:

Стицање знања о геологији лежишта нафте и гаса, типовима лежишта и њиховим карактеристикама. Сагледавање ресурса нафте и гаса, упознавање са израдом профила и карата лежишта.
Исход предмета:

Овладавање знањима из области геологије лежишта нафте и гаса на нивоу који је неопходан за савладавање проблематике њиховог истраживања и експлоатације.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основи геологије нафте, дистрибуција ресурса и резерви нафте и гаса у свету. Генетски модел образовања лежишта нафте и гаса: генерисање, миграција и акумулација у лежишта. Модели лежишта: профили и карте. Класификација замки, лежишта, нафтних и гасних поља. Нафтна и гасна лежишта и поља у Србији и свету. Перспективна подручја у Србији.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Анализа познатих нафтних и гасних поља и лежишта у свету и код нас. Класификације лежишта нафте и гаса. Основи картирање лежишта нафте и гаса: израда профила и карата.
Литература:

Аксин, В., 1967: Геологија нафте.- Дневник, Нови Сад, 800 стр.
Ерцеговац, М., 2002: Геологија нафте.- РГФ, Београд, НИС-Нафтагас, Нови Сад, 463 стр.
Метода извођења наставе:

Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Савладавање градива на вежбама и кроз тестове. Континуирано учење с провером знања.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40

Предиспитне обавезе Поена
10
20
30
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти