Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Математика 2

Предавачи:
доц. др Дејан Ћебић, мастер Маја Ристић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Инжењерство нафте и гаса(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Рударско инжењерство(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Услов: Положена Математика 1
Циљ предмета:
Упознавање са основним елементима Математике за потребе будућих инжењера технике
Исход предмета:
Студенти ће овладати применом математичког апарата за решавање инжењерских проблема
Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице овог курса обухватају реалне функција једне реалне променљиве, бесконачне бројевне низове, појам граничне вредности и непрекидносте функције. Потом се изучавају појам извода и диференцијала и испитивање функција. Следе неодређени и одређени интеграли, њихове особине и примена одређеног интеграла, а затим упознавање са реалним функцијама више реалних променљивих. У области диференцијалних једначина проучавају се диференцијалне једначине првог реда и диференцијалне једначине вишег реда.

Практична настава
Израда задатака који одговарају материјалу који се ради на предавањима, настава електронски подржана Мудл системом, http://moodle2.rgf.bg.ac.rs/

Литература:
  1. Нада Миличић, Милош Миличић, Елементи Више математике (II део), Академска мисао, Београд, 2005.
  2. Нада Миличић, Милош Миличић, Збирка решених задатака из Више математике (II део), Академска мисао, Београд, 2006.
  3. Иван Обрадовић, Збирка решених задатака из Математике II, Рударско-геолошки факултет у Београду, 1998.
  4. Милош Миличић, Зоран Шами, Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду, 2004.
  5. Ivan Obradović, Skripta iz Matematike 2, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 2015
Метода извођења наставе:
Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30
Писмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -