Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Истраживачки рад и пројектовање

Студијски програм:
Регионална геологија (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Истраживачки рад и пројектовање
Предавачи:
др Урош Стојадиновић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 4
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ курса је упознавање студената регионалне геологије са правилницима о изради, садржајем и типовима пројеката регионалних геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања.
Исход предмета:
Познавање свих неопходних елемената који чине пројекте регионалних геолошких истраживања. Оспособљеност за израду геолошких пројеката и елабората.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Општи подаци о пројектима. Текст пројекта: пројектни задаци, подаци о истраженом простору, преглед ранијих истраживања, пројектна решења, економско образложење, мере заштите животне средине, садржај пројекта, литература и пројектна документација. Графичка документација пројеката геолошких истраживања: геолошке карте и геолошки профили. Документациони материјал.

Практична настава
Израда конкретних пројеката регионалних геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања.

Литература:
  1. Nielsen, J. 1993. Usability Engineering. Academic Press, Boston, USA.
  2. Shamoo, A and Resnik, D. 2009. Responsible Conduct of Research, 2nd ed. Oxford University Press, New York, USA. UK.
Метода извођења наставе:
Предавања, праћена слајдовима у “Power Point”.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми30
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти