Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геолошко картирање 2

Студијски програм:
Регионална геологија (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Геолошко картирање 2
Предавачи:
проф. др Маринко Тољић, мастер Немања Крстеканић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 7
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са теренским радом у геолошки специфичним теренима, методе картирања седиментних, магматских, метаморфних стена и сложених тектонских комплекса, интерпретација геолошких мапа различитих размера и намена.
Исход предмета:
Oспособљеност за геолошко картирање тектонских сложених терена, методика геолошког картирања подручја изграђених од седиментних, магматских и метаморфних стена и израду геолошких мапа и геолошких планова различите намене са пратећим текстуално-графичким објашњењима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Картирање седиментних стена. Литофацијалне и друге специјалне карте. Картирање турбидита и флишних формација. Картирање меланжа и сродних формација. Картирање квартарних творевина. Картирање магматских стена. Картирање вулканских стена. Картирање метаморфних стена. Тектонска истраживања током геолошког картирања. Израда геолошких планова различитих намена. Дигитални аквизициони системи. Геолошка карта и базе података. Геолошка карта у ГИС окружењу. Дигитална геолошка графика.

Практична настава
Анализа сложених геолошких карата. Анализа тектонски сложених терена. Конструкција сложених структурних карата и карата изопаха и изохора. Анализа палеотранспорта. Израда локалног геолошког стуба. Израда сложених геолошких карата за терене различите геолошке грађе. Израда сложене геолошке карте и пратећег Тумача на бази документације. Геолошка карта, базе података и ГИС, Израда геолошке графике у различитом софтверском окружењу.

Литература:
  1. Димитријевић, М.Д., 1978. Геолошко картирање. ИЦС, Београд.
  2. Ђоковић И., Геолошко картирање, Ауторизована Скрипта, РГФ, Београд.
  3. Ђоковић И., Тољић М. , 2009. Практикум из геолошког картирања, РГФ-ЛГК, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама и вежбе, примери из праксе, консултације и дискусије о практичним проблемима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит20
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти