Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Структуре и особине савремених материјала

Предавачи:
доц. др Сабина Ковач
Студијски програм:
МКПГ (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Одређивање дефеката у структури и разматрање њиховог утицаја на физичке особине функционалних материјала уз помоћ методе рендгенске дифракције.
Исход предмета:
Успостављање везе између степена сређености структуре кристалне материје и физичких параметара кроз податке добијене уз помоћ метода рендгенске дифракције.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Везе у кристалима. Енергија јонске кристалне решетке. Делимично ковалентно везивање. Валенца везе. Дужина везе и утицај електрона који не учествују у вези. „Band“ структуре метала, изолатора, полупроводника. Дефекти у кристалима. Нестехометрија и чврсти раствори. Дифузија у чврстом стању. Фазне трансформације. Пластичне деформације. Структуре различитих типова материјала: проводници, диелектрици, полупроводници, суперпроводници, електростатички материјали, фероелектрици, пиезоелектрици, пироелектрици, материјали за оптоелектронику, материјали са ефектом памћења, танки филмови и епитаксија.

Практична настава
Вежбе прате предавања и одржавају се према наведеним методским јединицама.

Литература:
  1. West, A. R., (1984), Solid State Chemistry and its Applications, J. Wiley and Sons, Chichester.
  2. West, A. R., (1988), Basic Solid State Chemistry, J. Wiley and Sons, Chichester.
Метода извођења наставе:
Предавања, вежбе, практични задаци
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава30
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -