Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Рудна микроскопија

Студијски програм:
МКПГ (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Рудна микроскопија
Предавачи:
проф. др Александар Пачевски
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са оптичким карактеристикама рудних односно непровидних минерала и квантитативним оптичким мерењима у поларисаној рефлектованој светлости.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за коришћење рудног микроскопа и детерминацију основних рудних односно непровидних минерала у одбијеној светлости.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Поларизациони микроскоп за одбијену светлост. Припремање узорака за рудну микроскопију. Квалитативне методе идентификације рудних минерала. Квалитативна оптичка својства рудних минерала. Квалитативно испитивање тврдине рудних минерала. Морфолошка и структурна својства рудних минерала и њихових агрегата. Систематско квалитативно оптичко проучавање рудних минерала. Поједини самородни елементи. Сулфиди. Сулфосоли. Оксиди. Хидроксиди. Минерали пратиоци руда. Нагризање. Имерзија. Квантитативна оптичка мерења. Квантитативна мерења тврдине.

Практична настава
Вежбе су практичне и изводе се према наведеним методским јединицама, коришћењем поларизационог микроскопа за рефлектовану светлост (рудни микроскоп).

Литература:
  1. Цветковић, Љ.:Увод у рудну микроскопију, рукопис уџбеника, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1995.
  2. Зарић, П.: Лабораторијске методе испитивања минералних сировина, I део: рудномикроскопска испитивања металичних минералних сировина. Рукопис уџбеника. Рударско-геолошки факултет, Београд, 1980.
  3. Craig, J.R. & Vaughan, D.J. (1994): Ore Microscopy and Ore Petrography, John Wiley and sons Inc. (2nd ed.)
  4. Ramdohr P. (1980): The ore minerals and their intergrowths. Pergamon press (2nd ed.)
Метода извођења наставе:
Предавања су класична и праћена презентацијама, док на вежбама студенти самостално прегледају препарате на рудним микроскопима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50
Усмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти